Αρετή Λεοντίου, Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)

Γνωστικό Αντικείμενο: Χημική Τεχνολογία


 • Email: ,
 • Τηλέφωνο: +30 26410 74197, +30 26410 74153,
 • Γραφείο: Γραφείο 0.5, Γ. Σεφέρη 2, 30100 Αγρίνιο, (2ο Κτίριο, Ισόγειο),
 • Ώρες Γραφείου: 9:00-14:00.

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Πτυχίο Χημείας Παν/μιο Ιωαννίνων 2000
 • Διδακτορικός Τίτλος στη Χημική Τεχνολογία, Παν/μιο Ιωαννίνων 2004

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα


«Χημική Τεχνολογία στον Αγροτικό Χώρο και την Ασφάλεια Τροφίμων»

 • Υλικά Αγροτικών Εφαρμογών
 • Υλικά με εφαρμογές στην «Έξυπνη» και «Ενεργή» Συσκευασία Τροφίμων
 • Προσροφητικά υλικά και φωτοκαταλυτικά υλικά απορρύπανσης νερού
 • Χημικές Τεχνολογίες για τον έλεγχο της ποιότητας και της γεωγραφικής ένδειξης των τροφίμων.

Δημοσιεύσεις


Περιοδικά

 1. “Development of Poly (L-Lactic Acid)/Chitosan/Basil Oil Active Packaging Films via a Melt-Extrusion Process Using Novel Chitosan/Basil Oil Blends”, C.E. Salmas, A.E. Giannakas, M. Baikousi, A. Leontiou, Z. Siasou, Processes 9 (1), 88.
 2. “Development of ZnO/Na-Montmorillonite Hybrid Nanostructures Used for PVOH/ZnO/Na-Montmorillonite Active Packaging Films Preparation via a Melt-Extrusion Process”, C. Salmas, A. Giannakas, P. Katapodis, A. Leontiou, D. Moschovas, Nanomaterials 10 (6), 1079.
 3. “Novel LDPE/chitosan rosemary and melissa extract nanostructured active packaging films”, A. Giannakas, C. Salmas, A. Leontiou, D. Tsimogiannis, A. Oreopoulou, J. Braouhli, Nanomaterials  9, (2019) 1105.
 4.  “Preparation, characterization, mechanical, barrier and antimicrobial properties of chitosan/PVOH/clay nanocomposites”, A. Giannakas, M. Vlacha, C. Salmas, A. Leontiou, P.  Katapodis, H. Stamatis, N. Barkoula, A. Ladavos, Carbohydrate Polymers 140 (2016) 408-415.
 5. “Preparation, morphological characterization, mechanical and barrier properties investigation of chitosan-clay nanocomposites”, A. Giannakas, K. Grigoriadi, A. Leontiou, N. Barkoula and A. Ladavos, Carbohydrate Polymers 108 (2014) 103-111.
 6. “A comparative study of substituted perovskite-type solids of oxidic La1-xSrxFeO3±δ and chlorinated La1-xSrxFeO3±δClσ form: Catalytic performance for CH4 oxidation by O2 or N2O”, A.A. Leontiou, A.K. Ladavos, Α.Ε. Giannakas, T.V. Bakas, P.J. Pomonis, Journal of Catalysis 251 (2007) 103-112.
 7. “Characterization and catalytic investigation of NO+CO reaction on perovskites of the general formula LaxM1-xFeO3 (M=Sr and/or Ce) prepared via a reverse micelles microemulsion route”, A.E. Giannakas, A.A. Leontiou, A.K. Ladavos, P.J. Pomonis, Applied Catalysis A: General 309 (2006) 254-262.
 8. “The I-Point method for estimating the surface area of solid catalysts and the variation of C-term of the BET equation”, P.J. Pomonis, D.E. Petrakis, A.K. Ladavos, K.M. Kolonia, C.C. Pantazis, A.E. Giannakas, A.A. Leontiou, Catalysis Communications 6 (2005) 93-96.
 9. “Kinetics investigation of NO+CO reaction on La-Sr-Mn-O perovskite-type mixed oxides”, A.A. Leontiou, A.K. Ladavos, G.S. Armatas, P.N. Trikalitis, P.J. Pomonis, Applied Catalysis A: General 263 (2004) 227-239.
 10. “Reverse uptake of oxygen from La1-xSrx(Fe3+/Fe4+)O3±δ perovskite-type mixed oxides (x = 0,00 0.15, 0.30, 0.40, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90)”, A.A. Leontiou, A.K. Ladavos, T.V. Bakas, T.C. Vaimakis, P.J. Pomonis, Applied Catalysis A: General 241 (2003) 143-154.
 11. “Catalytic NO reduction with CO on La1-xSrx(Fe3+/Fe4+)O3±δ perovskite-type mixed oxides (x = 0.00, 0.15, 0.30, 0.40, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90)”, A.A. Leontiou, A.K. Ladavos, P.J. Pomonis, Applied Catalysis A: General 241 (2003) 133-141.

Κεφάλαια σε Βιβλία

 1. “Montmorillonite composite materials and food packaging”, Aris E. Giannakas and Areti Leontiou, in “Composites for Food Packaging”, Wiley Academic Publications, May 2018.

Συνέδρια

 1. “A green method of manufacturing hybrid materials from hydrophilic and organophil montmorillonite and essential oils”, A. Giannakas, A. Leontiou, I. Tsagkalias, D. Achilias, Α. Ladavos, 5th Conference on Green Chemistry and Sustainable Development, Patras, 20-22 October 2017.
 2. “Composition and characterization of LDPE nanocomposined film – clay modified with essential oils”, A. Giannakas Α. Leontiou, Κ. Zacharioudakis, Α. Ladavos, 5th Conference on Green Chemistry and Sustainable Development, Patras, 20-22 October 2017.
 3. “Effect of the different manufacturing method on mechanical properties, moisture barrier and antioxidant capacity of nanosythic chitosan/thyme oil/montmorillonite film”,  A. Giannakas, A. Leontiou, Α. Ladavos, 5th Conference on Green Chemistry and Sustainable Development, Patras, 20-22 October 2017.
 4. “Authenticity check and certification of the geographical origin of agricultural products”, (poster), C. Salmas, Α. Leontiou, Α. Patakas, Α. Ladavos, 12th Chemistry Conference of Greece – Cyprus, Thessaloniki, 8-10 May 2015.
 5. “A comparative study of substituted perovskite-type mixed solids of oxidic La1-xSrxFeO3±δ and chlorinated La1-xSrxFeO3±δClσ forms for the catalytic oxidation of CH4 by O2”, (poster), A.A. Leontiou, A.K. Ladavos, P.J. Pomonis, 7th European Congress on Catalysis, Sofia, Bulgaria, 28 August – 1 September 2005.
 6. “The I-Point method for the estimation of surface area of solids catalysts and the variation of C term of the BET equation using BET-Scatchard plots”, P.J. Pomonis, D.E. Petrakis, A.K. Ladavos, K.M. Kolonia, G.S. Armatas, A.A. Leontiou, A.E. Giannakas, C.C. Pantazis, 7th European Congress on Catalysis, Sofia, Bulgaria, 28 August – 1 September 2005.
 7. “Surface properties, textural features and catalytic performance for NO+CO abatement of spinels Mal2O4 (M=Mg, Co and Zn) developed by reverse and bicontinuous microemulsion method”, A.E. Giannakas, A.A. Leontiou, A.K. Ladavos, D.E. Petrakis, K.M. Kolonia, P.J. Pomonis,   7th European Congress on Catalysis, Sofia, Bulgaria, 28 August – 1 September 2005.
 8.  “A novel method for the estimation of surface area of solids catalysts and the variation of C-term of the BET equation using BET-Scatchard plots”,  P.J. Pomonis, D.E. Petrakis, A.K. Ladavos, K.M. Kolonia, A.A. Leontiou, A.E. Giannakas, C.C. Pantazis, 13th International Congress on Catalysis, Paris, 11-16 July 2004. “Comparative study of substituted perovskitic oxides La1-xSrxFeO3±δ and La1-xSrxFeO3±δClσ for CH4 oxidation reaction with  N2O or O2”, (poster), Α. Leontiou, A. Ladavos, P. Pomonis, 8th Panhellenic Catalysis Symposium, Ayia Napa, Cyprus, 30 October – 1 November 2004.
 9. “Oxygen absorption study in mixed perovskitic structure oxidesLa1-xSrxFeO3±δ using thermal analysis techniques”, Α. Leontiou, A. Ladavos, P. Pomonis, 2nd Panhellenic Conference on Thermal Analysis, Ioannina, 25-26 June 2004.
 10. “Catalytic activity of La-Sr-Mn-O mixed perovskitic oxides in NO+CO reaction”, (poster), Α. Leontiou, A. Ladavos, G. Armatas, P. Pomonis, 5th Conference of the Department of Chemistry, University of Ioannina, 22-24 October 2002.
 11. “Catalytic activity of La-Sr-Mn-O mixed perovskitic oxides in NO+CO reaction”, (poster), Α. Leontiou, A. Ladavos, G. Armatas, P. Pomonis, 7th Panhellenic Symposium on Catalysis, Edessa, 4-5 October 2002.

Επισυναπτόμενα: