Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αγροτικού Χώρου

Διευθυντής : Γρηγόριος Μπεληγιάννης, Καθηγητής

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου : http://afblab.deapt.upatras.gr


Το Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αγροτικού Χώρου, ξεκίνησε να λειτουργεί θεσμοθετημένο το 2003. Αποστολή του είναι η διερεύνηση των σύνθετων ζητημάτων της σύγχρονης επιχειρηματικότητας και η μελέτη των παραγόντων που την διαμορφώνουν με εστίαση στον κλάδο τροφίμων. Για τον σκοπό αυτό, το εργαστήριο διεξάγει έρευνες που καλύπτουν ζητήματα τόσο των επιχειρήσεων τροφίμων όσο και των επιχειρήσεων όλων των κλάδων γενικότερα, όπως:

 • Διοικητική μάρκετινγκ επιχειρήσεων αγροδιατροφικού κλάδου
 • Συμπεριφορά καταναλωτή
 • Μάρκετινγκ και βιώσιμη ανάπτυξη 
 • Στρατηγική ανταγωνισμού και αποτελεσματικότητα της επιχείρησης
 • Βαθμός εξωστρέφειας επιχειρήσεων, συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών
 • Κίνητρα/στόχοι και πρακτικές επιχειρηματικότητας
 • Παράγοντες υποστήριξης και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας
 • Επιχειρηματική καινοτομία και ανταγωνιστικότητα
 • Διοίκηση ολικής ποιότητας και επιχειρηματική αριστεία
 • Συστήματα διαχείρισης ποιότητας 
 • Εργαλεία και τεχνικές βελτίωσης της ποιότητας
 • Συστάδες (cluster) επιχειρήσεων και περιφερειακή/τοπική οικονομία
 • Επιχειρηματικές πρακτικές απασχόλησης και διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
 • Συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας
 • Εφαρμογή ευφυών πληροφοριακών συστημάτων  στη βελτιστοποίηση πόρων, στη βελτίωση επιχειρησιακών διαδικασιών και στη μοντελοποίηση δυναμικών επιχειρησιακών συστημάτων
 • Συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε οργανισμούς και επιχειρήσεις
 • Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών, ανάπτυξη και αναβάθμιση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού

Στο πλαίσιο αυτό, το εργαστήριο δραστηριοποιείται σε συναφή ερευνητικά πεδία και χρηματοδοτούμενα προγράμματα – εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή – όπου εκπονούνται αντίστοιχα διδακτορικές και μεταδιδακτορικές έρευνες, μεταπτυχιακές και προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες.

Ερευνητική θεματολογία που αποτελεί αντικείμενο διδακτορικών διατρίβων που έχουν ολοκληρωθεί:

 • “Σχεδίαση, ανάπτυξη και εφαρμογή αλγορίθμων Υπολογιστικής Νοημοσύνης σε προβλήματα εύρεσης βέλτιστου ωρολογίου προγράμματος σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (school timetabling) και χρονοπρογραμματισμού (scheduling)”. Διδάκτωρ Ιωάννης Τασσόπουλος, Επιβλέπων Καθηγητής: Γρ. Μπεληγιάννης, Καθηγητής.
 • “Σχεδίαση, ανάπτυξη και εφαρμογή ευφυών αλγορίθμων Υπολογιστικής Νοημοσύνης σε προβλήματα εύρεσης βέλτιστου ωρολογίου προγράμματος εργασίας για το προσωπικό δημοσίων και ιδιωτικών φορέων”. Διδάκτωρ Ιωάννης Σώλος, Επιβλέπων Καθηγητής: Γρ. Μπεληγιάννης, Καθηγητής.
 • “Η εφαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων στις επιχειρήσεις τροφίμων του νομού Αιτωλοακαρνανίας”. Διδάκτωρ Μήτσος Βασίλειος, Επιβλέπων Καθηγητής: Γρηγόρης Μπεληγιάννης, Καθηγητής
 • “Entrepreneurship and Agricultural development: Investigating the role of intentions and training in the successful management of agricultural enterprises”. Διδάκτωρ Πλιακούρα Αλεξάνδρα, Επιβλέπων Καθηγητής: Γρηγόρης Μπεληγιάννης, Καθηγητής
 • “Η εφαρμογή της μεθοδολογίας Lean σε οργανισμούς δημοσίου τομέα”. Διδάκτωρ Θάλεια Κεραμίδα, Επιβλέπων Καθηγητής: Ευάγγελος Ψωμάς, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • “Εξόρυξη Δεδομένων για Βελτιωμένη Λήψη Αποφάσεων στο Μάρκετινγκ. Εφαρμογές σε Δεδομένα Συμπεριφοράς Καταναλωτών σε Φυσικό και Ψηφιακό Περιβάλλον με την Χρήση Μοντέλου Μηχανικής Μάθησης”. Διδάκτωρ Γκίκας Δημήτριος, Επιβλέπων Καθηγητής: Προκόπης Θεοδωρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • “Η εμπειρία του καταναλωτή στις οινοποιητικές μονάδες και η επίδρασή της στην αγοραστική του συμπεριφορά – Παράγοντες που τη συνθέτουν και ο βαθμός επίδρασής τους”. Υποψήφια διδάκτωρ, Λέρη Ιφιγένεια, Επιβλέπων Καθηγητής: Προκόπης Θεοδωρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • “Η τοποθέτηση επωνυμιών (brands) και επώνυμων προϊόντων (branded products)  σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας:  Παράγοντες που επιδρούν στην αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών”. Υποψήφια διδάκτωρ, Μπουκουβάλα Βασιλική, Επιβλέπων Καθηγητής: Προκόπης Θεοδωρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • “Διοίκηση Ολικής Ποιότητας – Προσδιοριστικοί Παράγοντες και Αποτελέσματα στις Ελληνικές Επιχειρήσεις”. Διδάκτωρ: Ψωμάς Ευάγγελος. Επιβλέπων Καθηγητής: Χρήστος Φωτόπουλος
 • “Ο Ρόλος των Απτών (physical) και άϋλων (interactive) χαρακτηριστικών των υπηρεσιών στη διαμόρφωση της ικανοποίησης και της πίστης του καταναλωτή και ο καταλυτικός ρόλος των διαφορών της εθνικής κουλτούρας. Εμπειρικά δεδομένα από την παροχή τουριστικών υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό τομέα, την ακτοπλοΐα και την εστίαση διασκέδαση”. Διδάκτωρ: Δήμας Αθανάσιος. Επιβλέπων Καθηγητής: Χρήστος Φωτόπουλος
 • “Εξέταση του βαθμού υιοθέτησης οπορτουνιστικών συμπεριφορών στην εφοδιαστική αλυσίδα στον κλάδο τροφίμων: Σχέσεις επιχειρήσεων λιανικής πώλησης και προμηθευτών”. Διδάκτωρ: Γεώργιος Μαγλαράς. Επιβλέπων Καθηγητής: Χρήστος Φωτόπουλος
 • “Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων. Οι Κρίσιμοι Παράγοντες Αποτελεσματικής Εφαρμογής και η επίδραση στην απόδοση των επιχειρήσεων τροφίμων”. Διδάκτωρ: Καφετζόπουλος Δημήτριος. Επιβλέπων Καθηγητής: Χρήστος Φωτόπουλος

Ερευνητική θεματολογία που αποτελεί αντικείμενο διδακτορικών διατρίβων που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι:

 • “Η σπατάλη τροφίμων και ο Έλληνας καταναλωτής – Εμπειρική μελέτη της συμπεριφοράς καταναλωτή”. Υποψήφιος διδάκτωρ Ζαχαράτος Θεοφάνης, Επιβλέπων Καθηγητής: Προκόπης Θεοδωρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • “Επίλυση προβλημάτων κατασκευής βέλτιστου ωρολογίου προγράμματος (timetabling), χρονοπρογραμματισμού (scheduling) και σχεδιασμού δικτύων μεταφορών (transitrouting) με χρήση σύγχρονων αλγορίθμων Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Ευφυών Υβριδικών Συστημάτων”. Υποψήφιος διδάκτωρ Κατσαραγάκης Ιωσήφ, Επιβλέπων Καθηγητής: Γρηγόρης Μπεληγιάννης,  Καθηγητής
 • “Σχεδίαση και υλοποίηση αλγοριθμικών τεχνικών Deep Learning σε προβλήματα αναγνώρισης και βελτιστοποίησης”. Υποψήφιος διδάκτωρ Κούρτης Αριστείδης, Επιβλέπων Καθηγητής: Γρηγόρης Μπεληγιάννης, Καθηγητής
 • “Ο «ψηφιακός ηγέτης» και ο ρόλος του στα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Μελέτη στα ΑΕΙ Πελοποννήσου”. Υποψήφια διδάκτωρ Ολυμπία Μπάρλου, Επιβλέπων Καθηγητής: Γρηγόρης Μπεληγιάννης, Καθηγητής
 • “Προσδιοριστικοί παράγοντες οργανωσιακής αμφιδεξιότητας και η επίδρασή της στην επιχειρηματική απόδοση των βιομηχανικών-μεταποιητικών επιχειρήσεων”, Υποψήφιος διδάκτωρ Παναγιώτης Καφετζόπουλος, Επιβλέπων Καθηγητής: Ευάγγελος Ψωμάς, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • “Διερεύνηση των Στοιχείων Κόστους Ποιότητας (CoQ) σε Βιομηχανικές-Μεταποιητικές Επιχειρήσεις και σε Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών”, Υποψήφια διδάκτωρ Χριστίνα Δημητράντζου, Επιβλέπων Καθηγητής: Ευάγγελος Ψωμάς, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • “Παράγοντες προσδιορισμού και διαφοροποίησης της ανθεκτικότητας περιφερειακών αγορών εργασίας στη τρέχουσα κρίση”. Υποψήφια διδάκτορας Ρεβέκα Γκέρατς, Επιβλέπων Καθηγητής: Μ. Τσάμπρα, Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια


Υποδομή


  Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου περιλαμβάνει: Είκοσι (20) συσκευές Η/Υ με τον περιφερειακό τους εξοπλισμό, έναν (1) έγχρωμο εκτυπωτή laser A4 και ένα (1) Βιντεοπροβολέα.


  Ερευνητική Δραστηριότητα


  Από τα σημαντικότερα ερευνητικά προγράμματα στα οποία έχει συμμετάσχει και συμμετέχει το εργαστήριο είναι τα ακόλουθα:

  • Ευρωπαϊκό δίκτυο με θέμα: Spatial Reconfigurations of Work in Cities. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Urban Studies Foundation (USF) 2017-2018. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ: University of Southampton, University of Portsmouth και Πανεπιστήμιο Πατρών (σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών).
  • Ανταγωνιστικό πρόγραμμα (2015-2017): Participatory Action Research to address Un/Under employment at the local level – Local production structures, Entrepreneurship and Labour Surplus. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΓΓΕΤ – EΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 2009-2014 (EEA-GR07/3694). ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, Work Research Institute, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences.
  • Ανταγωνιστικό πρόγραμμα (2012-2014): Migrant Language and Social Integration (MINGLE). ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ευρωπαϊκή Ένωση (ref. 527834 – Lifelong Learning Programme – 1 – 2012 – 1 – GR – GRUNDVIG – GMP). ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ: EXUS S.A., NGO KMOP, Anziani e non solo Soc. Coop. (ANS), Cyprus Neuroscience and Technology Institute (CNTI), Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
  Άλλες ερευνητικές δραστηριότητες και συνεργασίες
  • Διοργάνωση διημερίδας (Φεβρουάριος 2018) στο πλαίσιο Seminar Series με χρηματοδότηση του Urban Studies Foundation (USF) <http://www.urbanstudiesfoundation.org/> για την περίοδο 2017-2018 με θέμα: «Work in the aftermath of the global economic crisis: new spaces and types of work emerging in cities of recession». Επιστημονικά υπεύθυνη: Μαρία Τσάμπρα, Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια.
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση πανελλήνιας έρευνας του Επίκουρου Καθηγητή κ. Προκόπη Θεοδωρίδη σε συνεργασία με τον Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεωργίου Μπάλτα με θέμα «Καταναλωτής και Ελληνικό Προϊόν» με την υποστήριξη προπτυχιακών μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος για τις χρονιές 2013, 2014 και 2015.
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη του ηλεκτρονικού ιστότοπου www.discoveragrinio.gr για λογαριασμό του Δήμου Αγρινίου για την προώθηση και τουριστική προβολή του Δήμου με την υποστήριξη των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ «ΜΒΑ Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων» και υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος με επιστημονικό υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Προκόπη Θεοδωρίδη.  Απρίλιος 2014.
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση πανελλήνιας έρευνας με θέμα «Ρόδι: Ανάλυση αγοραστικής συμπεριφοράς καταναλωτή» και  εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου για λογαριασμό του «ΑΣ Παραγωγών Ροδιού Ν. Αιτωλοακαρνανίας» με την υποστήριξη των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ «ΜΒΑ Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων» και επιστημονικό υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Προκόπη Θεοδωρίδη.  Φεβρουάριος  2013.

  Ερευνητικό Προσωπικό


  • Γρηγόριος Μπεληγιάννης, Καθηγητής
  • Ευάγγελος Ψωμάς, Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Γεώργιος Τσιρογιάννης, Επίκουρος Καθηγητής
  • Μαρία Κατσιγιάννη, Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
  • Ιωάννης Τασσόπουλος, Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)

  Υποψήφιοι Διδάκτορες

  • Ρεβέκα Γκέρατς
  • Χριστίνα Δημητράντζου
  • Θεοφάνης Ζαχαράτος
  • Ιωσήφ Κατσαραγάκης
  • Παναγιώτης Καφετζόπουλος
  • Αριστείδης Κούρτης
  • Ολυμπία Μπάρλου

  Επικοινωνία


  Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αγροτικού Χώρου, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Πατρών


  Διεύθυνση: Γ. Σεφέρη 2, 30100 Αγρίνιο, (2ο Κτίριο, Ισόγειο)

  Τηλέφωνο: 26410 74194

  Email