Εργαστήριο Αγροτικής Οικονομίας και Αγροτικής Πολιτικής

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου : http://agrecon.deapt.upatras.gr


Το Εργαστήριο Αγροτικής Οικονομίας και Αγροτικής Πολιτικής εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα αντικείμενα της Διοίκησης Παραγωγής, Εκπόνησης και Αξιολόγησης Τεχνοοικονομικών Μελετών, Αγροτικής Οικονομίας και Αγροτικής Πολιτικής, Ανάλυσης Τιμών Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Οργάνωσης (Γενικής και Λογιστικής) Αγροτικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Τροφίμων, Αποτίμησης Αγροτικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Τροφίμων, Διοίκησης Αγροτικών Συνεταιρισμών και Επιχειρήσεων Τροφίμων, Εφαρμογής Συστημάτων Ποιότητας σε Αγροτικές Επιχειρήσεις και Επιχειρήσεις Τροφίμων.

Ειδικότερα, αποστολή του εργαστήριο Αγροτικής Οικονομίας και Αγροτικής Πολιτικής είναι:

  1. Η κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών, στο Αγρίνιο στα γνωστικά αντικείμενα που προαναφέρθηκαν.
  2. Η συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής,
  3. Η οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων και μετεκπαιδευτικών μαθημάτων καθώς και η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
  4. Η εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών, όταν ζητείται η συνδρομή του σε θέματα με τα οποία ασχολείται το εργαστήριο.

Επικοινωνία


Εργαστήριο Αγροτικής Οικονομίας και Αγροτικής Πολιτικής, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Πατρών


Διεύθυνση: Γ. Σεφέρη 2, 30100 Αγρίνιο, (1ο Κτίριο, 1ος όροφος)

Τηλέφωνο: 26410 74123

Email Ερευνητικό Προσωπικό


  • Αθανασία Μαυρομμάτη, Επίκουρη Καθηγήτρια  
  • Γεώργιος Γκόλφης, Υποψήφιος Διδάκτορας
  • Αλέξανδρος  Λυγγίτσος, Υποψήφιος Διδάκτορας
  • Βασίλειος Σμαράιδος, Υποψήφιος Διδάκτορας
  • Φώτιος Τσόλκας, Υποψήφιος Διδάκτορας
  • Μαγδαληνή Χάρδα,Υποψήφια Διδάκτωρας