Εγκαταστάσεις Αγρινίου Βιβλιοθήκη

Στις κτιριακές εγκαταστάσεις όπου στεγάζεται το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων υπάρχει η βιβλιοθήκη η οποία είναι κοινή για τα δύο Τμήματα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών που έχουν έδρα το Αγρίνιο (Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας). Η βιβλιοθήκη στεγάζεται σε χώρο 167 τ.μ. και καλύπτει επαρκώς τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες των τεσσάρων Τμημάτων.

Η βιβλιοθήκη διαθέτει πάνω από 10.000 τόμους Ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων τα οποία έχουν τη δυνατότητα να δανειστούν οι φοιτητές των τριών Τμημάτων. Ακόμη σε αυτή θα βρει κανείς 48 τρέχουσες συνδρομές περιοδικών σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, 250 περίπου CD-ROMs και δισκέττες, καθώς και κάποιες βιντεοταινίες, φωτογραφικό υλικό και χάρτες. Διαθέτει επίσης αναγνωστήριο, μονάδες Η/ για τους χρήστες με πρόσβαση στο διαδίκτυο, φωτοτυπικό μηχάνημα και δίνει στους φοιτητές και τους καθηγητές τη δυνατότητα δανεισμού υλικού μέσω του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) στο οποίο είναι μέλος. Τέλος, στη βιβλιοθήκη υπάρχουν διπλωματικές εργασίες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και διδακτορικές διατριβές που ολοκληρώθηκαν στα Τμήματα. Το υλικό αυτό είναι οργανωμένο σύμφωνα με το σύστημα μηχανοργάνωσης ΑΒΕΚΤ 4, ενώ ολοκληρώνεται η μετατροπή του στο on-line πρόγραμμα HORRISON.

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί σε πενθήμερη βάση και είναι ανοικτή για τους χρήστες πρωί και απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή (από 8:30 π.μ. έως 19:00 μ.μ.).

Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης αποτελείται από τους εξής υπαλλήλους:

  • Bέλλιου Αθανασία, ΕΤΕΠ
  • Λουκοπούλου Νίκη, Βιβλιοθηκονόμος
  • Μιχοσταύρου Μαρία, Βιβλιοθηκονόμος
  • Κολιώνης Βασίλειος, ΔΕ
  • Κόκοτου Γεωργία , Βιβλιοθηκονόμος