Εικόνα Πρακτική Άσκηση

Πρακτική άσκηση

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος ΕΤΤ η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποτελεί  Μάθημα Επιλογής εαρινού εξαμήνου (FST_Ε12 Πρακτική Άσκηση) έχει διάρκεια δύο (2) μήνες και πραγματοποιείται αποκλειστικά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο από το 6ο εξάμηνο σπουδών και μετά. Μπορεί να πραγματοποιείται σε μεγάλη ποικιλία φορέων που σχετίζονται με το επιστημονικό αντικείμενο του Τμήματος ΕΤΤ, όπως Δημόσιοι Φορείς Μελετών και Ερευνών, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Βιομηχανίες, Ιδιωτικές Εταιρείες, Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, Συνεταιριστικές επιχειρήσεις, κ.ά. 

Επιστημονικός Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης είναι ο κ. Γρηγόριος Μπεληγιάννης, Καθηγητής.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Γραμματειακή υποστήριξη Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα ΔΕΑΠΤ:

Δρ. Χαρούλα Κοσμά Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών (Αγρινίου-Μεσολογγίου)

Αγρίνιο: Γ. Σεφέρη 2, Τ.Κ. 30100,τηλ: 2641074105

Μεσολόγγι: Νέα Κτίρια, ΤΚ 30200,τηλ. 2631058295

e mail:

Οι φοιτητές μπορούν επίσης για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία να επικοινωνήσουν και με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών (http://praktiki.upatras.gr/):

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών

1ος όροφος, Α’ Κτίριο (Πρυτανεία), τηλ. 2610997884

email:

Επισυναπτόμενα:

Αρχείο Περιγραφή
pdf Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος ΕΤΤ