Ενημέρωση Διδακτορικές Σπουδές

Παπαοικονόμου Γεώργιος 

Email:

Τίτλος “Συγκριτική μελέτη επιπέδων ενυδάτωσης σε μαθητές προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας και μαθητών συστηματικής άθλησης”

Tριμελής  Συμβουλευτική Επιτροπή :

 • Μαλισσόβα Όλγα,  Επίκ. Καθηγήτρια,  Τμήματος  Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Πανεπιστημίου Πατρών (Επιβλέπων)
 • Καψοκέφαλου Μαρία,  Καθηγήτρια,  Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Μέλος)
 • Κουτελιδάκης Αντώνιος , Αναπλ. Καθηγητής, Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (ΤΕΤΔ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου. (Μέλος)

Παναγοπούλου Μαργαρίτα Βασιλική

Email:

Τίτλος “Αξιολόγηση της κατάστασης ενυδάτωσης σε ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού και σε χρόνια νοσήματα”

Tριμελής  Συμβουλευτική Επιτροπή :

 • Μαλισσόβα Όλγα,  Επίκ. Καθηγήτρια,  Τμήματος  Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Πανεπιστημίου Πατρών (Επιβλέπων)
 • Καψοκέφαλου Μαρία,  Καθηγήτρια,  Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Μέλος)
 • Αργύρη Κωνσταντίνα Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήματος Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας,  Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  (Μέλος)

Ντούρμα Αλίκη

Email:

Τίτλος “Μαθηματική μοντελοποίηση μετρήσεων και καταγραφών με χρήση μεθόδων και  μηχανική μάθηση”

Tριμελής  Συμβουλευτική Επιτροπή :

 • Τσιρογιάννης Γεώργιος,  Επίκ. Καθηγητής,  Τμήματος  Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Πανεπιστημίου Πατρών (Επιβλέπων)
 • Μπεληγιάννης Γρηγόριος, Καθηγητής,  Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Πανεπιστημίου Πατρών (Μέλος)
 • Καλαντώνης Βασίλειος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστημίου Πατρών. (Μέλος)

Κεχαγιάς Αχιλλέας

Email:

Τίτλος “Χημικές Τεχνολογίες Αξιοποίησης Υποπροϊόντων, Ανάπτυξης Βιοδραστικών Νανοδομών και Εφαρμογή τους στην Τεχνολογία Τροφίμων”

Tριμελής  Συμβουλευτική Επιτροπή :

 • Γιαννακάς  Άρης Επίκ. Καθηγητής Τμήματος  Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Πανεπιστημίου Πατρών (Επιβλέπων)
 • Σαλμάς Κωνσταντίνος, Επικ. Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Υλικών , Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Μέλος)
 • Προεστός Χαράλαμπος Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Χημείας, ΕΚΠΑ (Μέλος)

Μόσχος Σταύρος

Email:

Τίτλος “Αξιολόγηση των επιδράσεων της κουλτούρας ασφάλειας τροφίμων των επιχειρήσεων τροφίμων”

Tριμελής  Συμβουλευτική Επιτροπή :

 • Ψωμάς Ευάγγελος, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος  Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Πανεπιστημίου Πατρών (Επιβλέπων)
 • Βαρζάκας Θεόδωρος , Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Παν/μιου Πελοποννήσου (Μέλος)
 • Αηδόνης Δημήτριος,  Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Διεθνούς Πανεπιστημίου (Μέλος)

Ανδρικόπουλος Χρήστος

Email:

Τίτλος “Χρήση νέων και φυσικών βελτιωτικών αλεύρων για την παραγωγή αυθεντικών προϊόντων άρτου σταθερής φυσικοχημικής σύστασης, υψηλής θρεπτικής αξίας και διατηρησιμότητας”

Tριμελής  Συμβουλευτική Επιτροπή :

 • Καραμπάγιας Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής Τμήματος  Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Πανεπιστημίου Πατρών (Επιβλέπων)
 • Μπεκατώρου Αργυρώ, Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας, Πανεπιστημίου Πατρών  (Μέλος)
 • Ανδρίτσος Νικόλαος, Επίκ. Καθηγητής Τμήματος  Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Πανεπιστημίου Πατρών (Μέλος)

Καραγεωργίου Ιωάννα

Email:

Τίτλος “Τεχνολογίες Αειφορικής Διαχείρισης Βιομάζας για την Απομόνωση Βιοδραστικών Συστατικών και Εφαρμογή τους στην Τεχνολογία Τροφίμων”

Tριμελής  Συμβουλευτική Επιτροπή :

 • Γιαννακάς  Άρης Επίκ. Καθηγητής Τμήματος  Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Πανεπιστημίου Πατρών (Επιβλέπων)
 • Σαλμάς Κωνσταντίνος, Επικ. Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Υλικών , Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Μέλος)
 • Ανδρίτσος Νικόλαος, Επίκ. Καθηγητής Τμήματος  Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Πανεπιστημίου Πατρών (Μέλος)

Φραγκούλη Ρεγγίνα

Email:

Τίτλος “Γεωργία Μειωμένων Εισροών-Ανάπτυξη Εναλλακτικών Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Φιλικών προς το Περιβάλλον

Tριμελής  Συμβουλευτική Επιτροπή :

 • Τριανταφυλλίδης Βασίλειος, Επίκ. Καθηγητής Τμήματος  Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Πανεπιστημίου Πατρών (Επιβλέπων)
 • Τσιάμης Γεώργιος , Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας, Πανεπιστημίου Πατρών  (Μέλος)
 • Αντωνοπούλου Μαρία , Επικ. Καθηγητής του Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας, Πανεπιστημίου Πατρών (Μέλος)

Elhamolsadat Ghorbi

Email:

Τίτλος “Innovative methods and techniques for enhancing food safety combined with nanotechnology for the control of foodborne pathogenic bacteria

Tριμελής  Συμβουλευτική Επιτροπή :

 • Ανδρίτσος Νικόλαος, Επίκ. Καθηγητής Τμήματος  Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΠ (Επιβλέπων)
 • Ματαράγκας Μάριος   Κύριος Ερευνητής  του Τμήματος Γάλακτος , ΙΤΑΠ , ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ  (Μέλος)
 • Γιαννακάς  Άρης Επίκ. Καθηγητής Τμήματος  Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΠ (Μέλος)

Καραμπάγιας Βασίλειος

Email:

Τίτλος “Ανάπτυξη Καινοτόμων Ενεργών Συσκευασιών Τροφίμων από Πολυ-Γαλακτικό Οξύ και Φυσικά Βιοδραστικά Συστατικά και Εφαρμογή τους στην Αύξηση του Χρόνου Ζωής Τροφίμων

Tριμελής  Συμβουλευτική Επιτροπή :

 • Γιαννακάς  Άρης, Επίκ. Καθηγητής Τμήματος  Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Πανεπιστημίου Πατρών (Επιβλέπων)
 • Προεστός Χαράλαμπος, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Χημείας, ΕΚΠΑ  (Μέλος)
 • Σαλμάς Κωνσταντίνος, Επικ. Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Υλικών , Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Μέλος)

Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος

Email:

Τίτλος “Ανάπτυξη και Χαρακτηρισμός Καινοτόμων Αντιμικροβιακών Νανοδομών σε Βρώσιμες Ενεργές Συσκευασίες Τροφίμων και Εφαρμογή τους στην Αύξηση του Χρόνου Ζωής Τροφίμων

Tριμελής  Συμβουλευτική Επιτροπή :

 • Γιαννακάς  Άρης, Επίκ. Καθηγητής Τμήματος  Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Πανεπιστημίου Πατρών (Επιβλέπων)
 • Προεστός Χαράλαμπος, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Χημείας, ΕΚΠΑ (Μέλος)
 • Σαλμάς Κωνσταντίνος, Επικ. Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Υλικών , Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Μέλος)

Δήμου Βικτωρία

Email:

Τίτλος “Αξιοποίηση πολυμεσικών τεχνολογιών για την ολοκληρωμένη προσέγγιση και προβολή διατροφικών αγαθών

Tριμελής  Συμβουλευτική Επιτροπή :

 • Στυλιαράς Γεώργιος , Αναπλ.. Καθηγητής Τμήματος  Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Πανεπιστημίου Πατρών (Επιβλέπων)
 • Καβακλή Ευαγγελία , Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας , του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Μέλος)
 • Τσώλης Δημήτριος , Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας , Πανεπιστημίου Πατρών (Μέλος)