Εξοπλισμός Εργαστηρίου Χημείας

Τα μαθήματα των πέντε (5) πρώτων εξαμήνων είναι υποχρεωτικά (Υ) και η κατανομή τους είναι έξι (6) μαθήματα/εξάμηνο. Ο φοιτητής οφείλει στην αρχή του κάθε εξαμήνου να δηλώσει μαθήματα συνολικού αριθμού 30 Πιστωτικών Μονάδων.

*** Επίσης, μπορεί να δηλώσει μαθήματα που έχει παρακολουθήσει και δεν είχε επιτυχή εξέταση συνολικού αριθμού Πιστωτικών Μονάδων μέχρι 30.

Στο 6ο, 7ο, 8ο και 9ο εξάμηνο ο φοιτητής δηλώνει τα τρία (3) Υποχρεωτικά Μαθήματα και επιλέγει ακόμη τρία (3) Μαθήματα Επιλογής (ΜΕ) από τη λίστα των μαθημάτων επιλογής που αντιστοιχούν σε χειμερινά (7ο και 9ο) ή εαρινά (6ο και 8ο) εξάμηνα.

Στο 10ο εξάμηνο ο φοιτητής δηλώνει μόνο την Πτυχιακή Εργασία (Υποχρεωτική).

 *** Οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν την Πτυχιακή Εργασία εφόσον έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση μαθημάτων (Υποχρεωτικών και Επιλογής) με συνολικό αριθμό ΠΜ =180.


Αναλυτικά οι Κανόνες Δήλωσης Μαθημάτων


Φοιτητές 1ου εξαμήνου

Από το τρέχον (1ο) εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν

Υποχρεωτικά μαθήματα 1ου εξαμήνου: 30 ΠΜ

ΣΥΝΟΛΟ:  30 ΠΜ


Φοιτητές 2ου εξαμήνου

Από το 2ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν

Υποχρεωτικά μαθήματα 2ου εξαμήνου30 ΠΜ

ΣΥΝΟΛΟ:  30 ΠΜ


Φοιτητές 3ου εξαμήνου

Από το 3ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν

Υποχρεωτικά μαθήματα 3ου εξαμήνου:      30 ΠΜ

Υποχρεωτικά μαθήματα 1ου εξαμήνου:      30 ΠΜ

ΣΥΝΟΛΟ:   60 ΠΜ


Φοιτητές 4ου εξαμήνου

Από το 4ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν

Υποχρεωτικά μαθήματα 4ου εξαμήνου 30 ΠΜ

Υποχρεωτικά μαθήματα 2ου εξαμήνου:   30 ΠΜ

ΣΥΝΟΛΟ: 60 ΠΜ


Φοιτητές 5ου εξαμήνου

Από το 5ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν

Υποχρεωτικά μαθήματα 5ου εξαμήνου:  30 ΠΜ

Υποχρεωτικά μαθήματα 1ου και 3ου εξαμήνου 30 ΠΜ

ΣΥΝΟΛΟ: 60 ΠΜ


Φοιτητές 6ου εξαμήνου

Από το 6ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν

Υποχρεωτικά μαθήματα 6ου εξαμήνου:  15 ΠΜ

Επιλογής μαθήματα εαρινού εξαμήνου:  15 ΠΜ

Υποχρεωτικά μαθήματα 2ου και 4ου εξαμήνου:   30 ΠΜ

ΣΥΝΟΛΟ:  60 ΠΜ


Φοιτητές 7ου εξαμήνου

Από το 7ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν

Υποχρεωτικά μαθήματα 7ου εξαμήνου:  15 ΠΜ

Επιλογής μαθήματα χειμερινού εξαμήνου: 15 ΠΜ

Υποχρεωτικά μαθήματα 1ου, 3ου,5ου εξαμήνου: 30 ΠΜ

ΣΥΝΟΛΟ:  60 ΠΜ


Φοιτητές 8ου εξαμήνου

Από το 8ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν

Υποχρεωτικά μαθήματα 8ου εξαμήνου:  15 ΠΜ

Επιλογής μαθήματα εαρινού εξαμήνου:  15 ΠΜ

Υποχρεωτικά μαθήματα 2ου, 4ου,6ου εξαμήνου: 30 ΠΜ

ΣΥΝΟΛΟ:  60 ΠΜ


Φοιτητές 9ου εξαμήνου

Από το 9ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν

Υποχρεωτικά μαθήματα 9ου εξαμήνου:  15 ΠΜ

Επιλογής μαθήματα χειμερινού εξαμήνου:  15 ΠΜ

Υποχρεωτικά μαθήματα 1ου,3ου, 5ου, 7ου εξαμήνου:  30 ΠΜ

ΣΥΝΟΛΟ:  60 ΠΜ


Φοιτητές 10ου εξαμήνου

Από το 10ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν

Πτυχιακή Εργασία 10ου εξαμήνου: 30 ΠΜ

Υποχρεωτικά μαθήματα 2ου, 4ου, 6ου, 8ου εξαμήνου και Επιλογής μαθήματα εαρινού εξαμήνου:  30 ΠΜ

ΣΥΝΟΛΟ:   60 ΠΜ

Επισυναπτόμενα:

Αρχείο Περιγραφή
pdf B20_Kanonismos_Spoudon_1-11-2023