Εγκαταστάσεις Αγρινίου Εισοδος

Αγαπητές/οί φοιτήτριες/ές,

Σας καλωσορίζουμε στο Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων (ΕΤΤ) και στη φιλόξενη πόλη του Αγρινίου..

Γρηγόρης ΜπεληγιάννηςΤο Τμήμα ΕΤΤ ιδρύθηκε το 2019 ακολουθώντας τις ανάγκες της κοινωνίας για ένα σύγχρονο και πρωτοπόρο Πανεπιστημιακό Τμήμα που θα ασχολείται με την παραγωγή και την επεξεργασία των τροφίμων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ζωής και της υγείας του ανθρώπου. Με δεδομένο ότι στις τελευταίες δεκαετίες αντιλαμβανόμαστε όλο και περισσότερο την τεράστια σημασία της διατροφής, όχι μόνο για την υγεία αλλά και για την ποιότητα της ζωής μας, υπάρχει έντονα η ανάγκη για επιστημονική γνώση που θα παράγεται, θα αναπτύσσεται και θα μεταφέρεται στην κοινωνία μέσα από άρτια καταρτισμένους επιστήμονες στο αντικείμενο αυτό. Αυτός είναι και ο απώτερος και φιλόδοξος στόχος του Τμήματος ΕΤΤ στα πλαίσια των συνεργειών και διεπιστημονικών ροών μεταξύ και των υπολοίπων τμημάτων που απαρτίζουν τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων σχεδιάστηκε ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα σπουδών (ΠΣ) 5ετούς διάρκειας το οποίο αναμένεται να οδηγεί στην απονομή του τίτλου του Integrated Master Level 7 στους πτυχιούχους του, λαμβάνοντας υπόψη τις πλέον σύγχρονες εκπαιδευτικές απαιτήσεις σε διεθνές επίπεδο, και υιοθετώντας σύγχρονες και καινοτόμες πρακτικές τόσο στη θεωρητική, όσο και στην εργαστηριακή κατάρτιση των φοιτητών του. Η πραγματοποίηση των μαθημάτων και των εργαστηρίων πραγματοποιείται σε σύγχρονες και πλήρως εξοπλισμένες κτιριακές εγκαταστάσεις, δημιουργώντας τις απαραίτητες συνθήκες για ένα όμορφο και νεανικό ακαδημαϊκό περιβάλλον. Η ολοκλήρωση των σπουδών στο Τμήμα ΕΤΤ παρέχει στους φοιτητές του Βεβαίωση Ψηφιακών Δεξιοτήτων (βεβαίωση γνώσης χειρισμού Η/Υ), ενώ η παρακολούθηση συγκεκριμένων μαθημάτων και η εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας σχετικής με την Οινολογία οδηγεί στη λήψη Βεβαίωσης Οινολογικής Εκπαίδευσης.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος ETT ως μέλη μιας Γεωπονικής Σχολής λαμβάνουν πτυχίο Γεωπόνου και με την ολοκλήρωση των σπουδών τους αναμένεται να εγγράφονται στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) ασκώντας τα επαγγελματικά τους δικαιώματα στα πλαίσια της ειδίκευσής τους. Επιπλέον, οι απόφοιτοι του Τμήματος ΕΤΤ μπορούν να απασχολούνται σε βιομηχανίες τροφίμων, παραγωγικούς φορείς, ιδιωτικά και δημόσια ερευνητικά εργαστήρια, εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου και μικροβιακών αναλύσεων, εταιρείες προμήθειας και διαχείρισης πρώτων υλών για τη βιομηχανία, όπως επίσης θα μπορούν να εργαστούν σε εταιρείες ελέγχου ποιότητας και διαχείρισης συστημάτων ασφάλειας τροφίμων και ποτών. Επίσης, μπορούν να στελεχώσουν διάφορες κρατικές υπηρεσίες όπως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Ινστιτούτα και Σταθμούς Γεωργικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σε κρατικούς οργανισμούς (π.χ. Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κ.α.), ενώ μπορούν να εργαστούν ως στελέχη, σύμβουλοι, μελετητές και ερευνητές διαφόρων Διεθνών Οργανισμών, όπως Ο.Η.Ε., Ο.Ο.Σ.Α., Ε.Ε., UNESCO, F.A.O. (Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας), WHO (Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας), σε Διεθνή μελετητικά και αναπτυξιακά γραφεία, κ.α.

Από την ιστοσελίδα του Τμήματος μπορείτε να αποκτήσετε μια ολοκληρωμένη εικόνα για το Πρόγραμμα Σπουδών, για το περιεχόμενο των μαθημάτων, για τη σύνθεση, τη δομή, τη λειτουργία, και το συντονισμό του Τμήματος, αλλά και για σημαντικά φοιτητικά θέματα όπως η στέγαση, η σίτιση, η υγειονομική περίθαλψη και άλλες πληροφορίες. Το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων παρότι νέο, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πιο δυναμικά και σύγχρονα Γεωπονικά Τμήματα της Ελλάδας που δεν θα υστερεί σε τίποτε από αντίστοιχα του εξωτερικού. Για το λόγο αυτό θα επιδιώξουμε ένα άριστο κλίμα συνεργασίας, ακαδημαϊκής ανάπτυξης και υποστήριξης μεταξύ του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού και των φοιτητών μας, παραμένοντας δίπλα σας σε όλη τη διάρκεια των σπουδών σας.

Σας καλωσορίζουμε για μια ακόμη φορά και σας ευχόμαστε Καλές Σπουδές!!!

Ο  Πρόεδρος του Τμήματος

Γρηγόριος Μπεληγιάννης