Εικόνα Εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου Πατρών Αγρίνιο

Για την αποφοίτησή του ένας φοιτητής του Τμήματος ΕΤΤ θα πρέπει να συγκεντρώσει συνολικά 300 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS), κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς 42 υποχρεωτικά μαθήματα, 12 μαθήματα επιλογής και να εκπονήσει επιτυχώς την πτυχιακή του εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε 30 ECTS:


Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων: 240 ΠΜ

Σύνολο Μαθημάτων Επιλογής: 60 ΠΜ


 • Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 1ου εξαμήνου: 30 ΠΜ
 • Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 2ου εξαμήνου: 30 ΠΜ
 • Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 3ου εξαμήνου: 30 ΠΜ
 • Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 4ου εξαμήνου: 30 ΠΜ
 • Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 5ου εξαμήνου: 30 ΠΜ
 • Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 6ου εξαμήνου: 15 ΠΜ
 • Σύνολο Μαθημάτων Επιλογής εαρινών εξαμήνων:  15 ΠΜ
 • Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 7ου εξαμήνου: 15 ΠΜ
 • Σύνολο Μαθημάτων Επιλογής χειμερινών εξαμήνων: 15 ΠΜ
 • Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 8ου εξαμήνου: 15 ΠΜ
 • Σύνολο Μαθημάτων Επιλογής εαρινών εξαμήνων: 15 ΠΜ
 • Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 9ου εξαμήνου: 15 ΠΜ
 • Σύνολο Μαθημάτων Επιλογής χειμερινών εξαμήνων: 15 ΠΜ
 • Σύνολο Υποχρεωτικής Πτυχιακής Εργασίας 10ου εξαμήνου: 30 ΠΜ

Επισυναπτόμενα:

Αρχείο Περιγραφή
pdf B20_Kanonismos_Spoudon_1-11-2023