Εργαστήριο Χημειας

Στόχος του Προγράμματος Σπουδών  του Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων ως μέλος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι η παροχή μοντέρνας και ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στους φοιτητές του λαμβάνοντας υπόψη τις πλέον σύγχρονες απαιτήσεις σε διεθνές επίπεδο και υιοθετώντας σύγχρονες και καινοτόμες πρακτικές, τόσο στη θεωρητική, όσο και στην πρακτική κατάρτισή τους. Επιπλέον, η διεπιστημονική φύση του ΠΣ του τμήματος εξασφαλίζει τη δυνατότητα αλληλεπιδράσεων με άλλες επιστήμες για την αντιμετώπιση ποικίλων θεμάτων γεωπονικής φύσης. Η 5ετής διάρκεια σπουδών στο Τμήμα ΕΤΤ το οποίο στο μέλλον αναμένεται να οδηγεί στην απονομή του τίτλου του Integrated Master Level 7, στους πτυχιούχους του, προσφέροντάς τους πολύ μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι άλλων 4ετούς φοίτησης τμημάτων. Στα πλαίσια αυτά οι φοιτητές του τμήματος ΕΤΤ έχουν την δυνατότητα ανάπτυξης ερευνητικών δεξιοτήτων μέσω της Πτυχιακής Εργασίας τους που είναι υποχρεωτική.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων (ΕΤΤ) παρέχει την απαραίτητη και αναγκαία εκπαίδευση τους αποφοίτους με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση επιστημόνων που διαθέτουν δεξιότητες (ικανότητες εφαρμογής γνώσεων και αξιοποίησης τεχνογνωσίας) σχετικές με:

(α)  τη γνώση σχετικά με τη χημεία, τη μηχανική και τη μικροβιολογία των τροφίμων, (β) τη γνώση της τεχνολογίας για την παρασκευή, τη συντήρηση, τη συσκευασία και τη διάθεση στο εμπόριο μεγάλης ποικιλίας προϊόντων τροφίμων φυτικής και ζωικής προέλευσης, (γ) τη δυνατότητα διενέργειας ποιοτικών ελέγχων σε προϊόντα τροφίμων, (δ) την ανάπτυξη νέων ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων, με υψηλή διατροφική αξία, ελκυστικότητα αλλά και ασφάλεια για τους καταναλωτές, (ε) την προστασία του περιβάλλοντος από τα υπολείμματα της επεξεργασίας των βιομηχανικών τροφίμων, (στ) τη βασική γνώση οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων τροφίμων και γενικότερης ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, (ζ) τις βασικές αρχές της νομοθεσίας αλλά και της ηθικής που διέπουν την παραγωγή και διάθεση των προϊόντων τροφίμων.

Επισυναπτόμενα:

Αρχείο Περιγραφή
pdf B20_Kanonismos_Spoudon_1-11-2023