Ιωάννης Τασσόπουλος, Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)

Γνωστικό Αντικείμενο: Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα


 • Βιογραφικό : CV_GrCV_En
 • Email: ,
 • Τηλέφωνο: : +30 26410 74139,
 • Γραφείο: Γραφείο 0.3, Γ. Σεφέρη 2, 30100 Αγρίνιο (2ο Κτίριο, Ισόγειο),
 • Ώρες Γραφείου: Πέμπτη 14:00 – 17:30 Παρασκευή 18:00 – 19:00.

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι


 • Πτυχίο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Η/Υ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θες/νίκης  1984.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης “Πληροφοριακά Συστήματα”, Σχολή Θετικών Επιστημών Ε.Α.Π, 2011.
 • Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων  και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών (Δ.Ε.Α.Π.Τ), 2016.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα


 • Τεχνητή Νοημοσύνη – Υπολογιστική Νοημοσύνη – Τεχνητή Μάθηση.
 • Νευρωνικά Δίκτυα – Γενετικοί/Εξελικτικοί Αλγόριθμοι – Γενετικός Προγραμματισμός – Εξελικτικές Στρατηγικές.
 • Ανάπτυξη και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων – Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα.
 • Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ευφυών Υβριδικών Αλγορίθμων για την επίλυση προβλημάτων χρονοπρογραμματισμού.
 • MachineLearning, με έμφαση στην αναγνώριση εικόνας και video.

Δημοσιεύσεις


Βιβλία

 1. Μετάφραση του βιβλίου «AccessHacks» με Ελληνικό τίτλο «Έξυπνες Τεχνικές της Access» από τις εκδόσεις Παπασωτηρίου.

Περιοδικά

 1. Ioannis X. Tassopoulos, Grigorios N. Beligiannis, “Solving effectively the school timetabling problem using particle swarm optimization”, Expert Systems with Applications, 39(5), pp.6029-6040, 2012 (published by Elsevier monthly, Impact Factor 2011: 2.203) (Λίστες: ISI, Scopus, Scholar Google).
 2. Ioannis X. Tassopoulos, Grigorios N. Beligiannis, “Using particle swarm optimization to solve effectively the school timetabling problem”, Soft Computing, 16(7), pp. 1229-1252, 2012 (published by Springer monthly, Impact Factor 2011: 1.880) (Λίστες: ISI, Scopus, Scholar Google).
 3. Ioannis X. Tassopoulos, Grigorios N. Beligiannis,“A hybrid particle swarm optimization based algorithm for high school timetabling problems”, Applied Soft Computing, 12(11), pp. 3472-3489, 2012, (published by Elsevier monthly, Impact Factor 2011: 2.612). (Λίστες: ISI, Scopus, Scholar Google).
 4. Solos, I.P.; Tassopoulos, I.X.; Beligiannis, G.N. A Generic Two-Phase Stochastic Variable Neighborhood Approach for Effectively Solving the Nurse Rostering Problem, Algorithms 2013, 6, 278-308. (Λίστες: ISI, Scopus, Scholar Google).
 5. Ioannis X. Tassopoulos, Ioannis P. Solos and Grigorios N. Beligiannis, “Αtwo-phase adaptive variable neighborhood approach for nurse rostering”, Computers & Operations Research Journal, 60, pp. 150-169, 2015 (published by Elsevier Science monthly, Impact Factor 2014: 1.718, doi:10.1016/j.cor.2015.02.009). (Λίστες: ISI, Scopus, DBLP, Scholar Google).
 6. Katsaragakis I.V., Tassopoulos, I.X., Beligiannis, G.N., A Comparative Study of Modern Heuristics on the School Timetabling Problem. Algorithms 2015, 8, 723-742, http://www.mdpi.com/1999-4893/8/3/723/pdf.(Λίστες: Scopus, Scholar Google).
 7. I. P. Solos, I. X. Tassopoulos and G. N. Beligiannis, An Effective Stochastic Variable Neighbourhood Approach to Shift Scheduling for Tank Trucks, International Journal of Artificial Intelligence, 2016. Impact Factor 2016: 1.84).  (Λίστες: Scopus, Scholar Google).
 8. Skoullis, V.I., Tassopoulos, I.X., Beligiannis, G.N., “Solving the high school timetabling problem using a hybrid cat swarm optimization based algorithm”, Applied Soft Computing, 52, pp. 277-289, 2017. Factor 2017: 3.9(Λίστες: Scopus, Scholar Google).
 9. Ioannis X. Tassopoulos, Christina A. Iliopoulou and Grigorios N. Beligiannis, “Solving the Greek school timetabling problem by a Mixed Integer Programming model”, Journal of the Operational Research Society,  2019.(Impact Factor 2018: 1.754)
 10. Iliopoulou, C., Tassopoulos, I. Kepaptoglou, K, Beligiannis, G. “Electric Transit Route Network Design Problem: Model and application”, Transportation Research Record, 2019, Volume: 2673 issue: 8, page(s): 264-274 (Impact Factor 2018: 0.748) (Λίστες: Scopus, Scholar Google).

Συμμετοχή σε Συνέδρια – Ανακοινώσεις

 1. Παρακολούθηση του 14ου Ειδικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών.
 2. Ανακοίνωση της εργασίας: «Acomparativestudyofpopulationbasedalgorithmsontheschooltimetablingproblem» στο 14ο Ειδικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών.

Επισυναπτόμενα: