Αλεξάνδρα Τσίντζου, Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό),


  • Email: ,
  • Τηλέφωνο: +30 26410 74158,
  •  Γραφείο 2.6, Γ. Σεφέρη 2, 30100 Αγρίνιο, (2ο Κτίριο, Ισόγειο).

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι


  • 1999 Ph.D., Διδακτορική διατριβή με θέμα “Άτυπα Μυκοβακτηρίδια στο Πόσιμο νερό”,  Εργαστήριο   Περιβαλλοντικής   Μικροβιολογίας  του    Ιατρικού    Tμήματος    του    Πανεπιστημίου Πατρών.
  • 1989, Πτυχίου Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων της Σχολής θετικών Επιστημών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα


  • Περιβαλλοντική Μικροβιολογία

Δημοσιεύσεις


Περιοδικά

  1. TSINTZOU Α., VANTARAKIS. Α., PAPAPETROPOULOU M., 2000, Environmental Mycobacteria in Drinking water before and after replacement of the water distribution network, Water Soil and Air Pollution 120 : (3-4) 273 -282.
  2. VANTARAKIS. Α., TSINTZOU Α., DIAMANDOPOULOS A., PAPAPETROPOULOU M., 1998 Non-tuberculosis Mycobacteria in hospital water supplies, Water Soil and Air Pollution 104 (3-4), pp. 331-337.
  3. PAPAPETROPOULOU M., TSINTZOU Α., VANTARAKIS Α., 1997 Environmental Mycobacteria in bottled table waters in Greece, Can. J. Microbiology 43(5) :499 -502.
  4. VANTARAKIS. Α., TSINTZOU Α., , PAPAPETROPOULOU M., 1996 Atypical mycobacteria in hospital water supplies, Medical Microbiology Letters 5 (SUPPL.1), pp.S21.

Επισυναπτόμενα: