Εικόνα Γιαννακάς Άρης


Γιαννακάς Άρης, Επίκουρος ΚαθηγητήςΓνωστικό αντικείμενο

Χημική Τεχνολογία. Εφαρμογές Νανοδομών στην Τεχνολογία Τροφίμων.


Σπουδές

 • Πτυχίο Χημείας. Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1996-2000.
 • Διδακτορικό Δίπλωμα. Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2000-2004. «Χρήση μικρογαλακτωμάτων για την παρασκευή περοβσκιτών και σπινελίων και εφαρμογές αυτών ως ετερογενείς καταλύτες».

Διδασκόμενα μαθήματα

 • Γενική και Ανόργανη Χημεία FST-102
 • Οργανική Χημεία FST-201
 • Ενόργανη Ανάλυση Τροφίμων FST-303
 • Τεχνολογία Τροφίμων FST-403

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Κυκλική Οικονομία / Χημική Τεχνολογία / Νανοτεχνολογία Τροφίμων.
Αξιοποίηση βιομάζας και παραπροϊόντων τροφίμων στη σύνθεση, και τον χαρακτηρισμό βιοδιαθέσιμων / βιοδραστικών νανοδομώνκ και εφαρμογή τους στη συντήρηση, την επεξεργασία, την ασφάλεια τροφίμων, την διατροφή και την ενεργή ή και έξυπνη συσκευασία τροφίμων στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας


Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

 • “The increase of soft cheese shelf-life packaged with edible films based on novel hybrid nanostructures” Gels/MDPI, Special Issue: Bioactive Gel Films and Coatings Applied in Active Food Packaging, Aris E. Giannakas*, Constantinos E. Salmas*, Dimitrios Moschovas, Konstantinos Zaharioudakis, Stavros Georgopoulos, Georgios Asimakopoulos, Anastasios Aktypis, Charalampos Proestos, Anastasios Karakassides, Apostolos Avgeropoulos, Nikolaos E. Zafeiropoulos, George-John Nychas, Gels 2022, 8, 539.
 • “Kiwi Fruits Preservation Using Novel Edible Active Coatings Based on Rich Thymol Halloysite Nanostructures and Chitosan/Polyvinyl Alcohol Gels”, Constantinos E Salmas*, Aris E Giannakas*, Dimitrios Moschovas, Eleni Kollia, Stavros Georgopoulos, Christina Gioti, Areti Leontiou, Apostolos Avgeropoulos, Anna Kopsacheili, Learda Avdylaj, Charalampos Proestos Gels 2022, 8(12), 823.
 • Development, Characterization, and Evaluation as Food Active Packaging of Low-Density-Polyethylene-Based Films Incorporated with Rich in Thymol Halloysite Nanohybrid for Fresh “Scaloppini” Type Pork Meat Fillets Preservation”, Aris E Giannakas*, Constantinos E Salmas*, Dimitrios Moschovas, Vassilios K Karabagias, Ioannis K Karabagias, Maria Baikousi, Stavros Georgopoulos, Areti Leontiou, Katerina Katerinopoulou, Nikolaos E Zafeiropoulos, Apostolos Avgeropoulos, Polymers 2023, 15(2), 282; https://doi.org/10.3390/polym15020282
 • “Development and Evaluation of a Novel-Thymol@Natural-Zeolite/Low-Density-Polyethylene Active Packaging Film: Applications for Pork Fillets Preservation”, Constantinos E Salmas*, Aris E Giannakas*, Vassilios K Karabagias, Dimitrios Moschovas, Ioannis K Karabagias, Christina Gioti, Stavros Georgopoulos, Areti Leontiou, George Kehayias, Apostolos Avgeropoulos, Charalampos Proestos, Antioxidants 2023, 12(2), 523.
 • «Thymol@activated Carbon Nanohybrid for Low-Density Polyethylene-Based Active Packaging Films for Pork Fillets’ Shelf-Life Extension. Aris E. Giannakas*, Vassilios K. Karabagias, Dimitrios Moschovas, Areti Leontiou, Ioannis K. Karabagias,Stavros Georgopoulos, Andreas Karydis-Messinis, Konstantinos Zaharioudakis, Nikolaos Andritsos, George Kehayias1, Apostolos Avgeropoulos, Charalampos Proestos and Constantinos E. Salmas,* Foods 2023, 12(13), 2590.
 • “Thymol@Natural Zeolite Nanohybrids for Chitosan/Polyvinyl-Alcohol-Based Hydrogels Applied as Active Pads” Constantinos E. Salmas*,Eleni Kollia,Learda Avdylaj,Anna Kopsacheili,Konstantinos Zaharioudakis,Stavros Georgopoulos, Areti Leontiou, Katerina Katerinopoulou,George Kehayias,Anastasios Karakassides,Charalampos Proestos,* and Aris E. Giannakas,* Gels 2023, 9(7), 570

Επισυναπτόμενα:

Αρχείο
Περιγραφή