Ιωάννης Καραμπάγιας

ΚΑΡΑΜΠΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής


 • Βιογραφικό Σημείωμα (CV) :  Gr En
 • Τηλ.: 2641074179
 • E-mail:
 • Γραφείο: Γ. Σεφέρη 2, 2ος Όροφος
 • Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 15:00-17:00 – Τρίτη 15:00-17:00.

Γνωστικό αντικείμενο

Χημεία Τροφίμων


Σπουδές

 • Πτυχίο Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2004
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2008
 • Διδακτορικό Δίπλωμα Χημείας. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
 • Τίτλος διατριβής: « Διαφοροποίηση της βοτανικής και γεωγραφικής προέλευσης ελληνικών δειγμάτων μελιού με τη βοήθεια ενόργανης χημικής και στατιστικής ανάλυσης », 2014

Διδασκόμενα μαθήματα

 • Χημεία Τροφίμων
 • Διατροφή και Θρεπτική Αξία Τροφίμων
 • Οινολογία
 • Οινολογία ΙΙ
 • Τεχνολογία Αλκοολούχων Ποτών
 • Τεχνολογία & Ποιοτικός  Έλεγχος Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης Ι

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Χημεία Τροφίμων
 • Ανάλυση Τροφίμων
 • Αυθεντικότητα Τροφίμων
 • Επεξεργασία Τροφίμων
 • Τεχνολογία Τροφίμων
 • Διατροφικά Χαρακτηριστικά Τροφίμων
 • Συσκευασία Τροφίμων
 • Προϊόντα Ζύμωσης
 • Φυσικά Αντιοξειδωτικά

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

 • Karabagias, I., Badeka, A., Kontominas, M.G. (2011). Shelf life extension of lamb meat using thyme or oregano essential oils and modified atmosphere packaging. Meat Science, 88(1), 109-116.
 • Karabagias, I.K., Badeka, A., Kontakos, S., Karabournioti, S., Kontominas, M.G. (2014). Characterisation and classification of Greek pine honeys according to their geographical origin based on volatiles, physicochemical parameters and chemometrics. Food Chemistry, 146, 548-557.
 • Karabagias, I.K., Louppis, P.A., Karabournioti, S., Kontakos, S., Papastephanou, C., Kontominas, M.G. (2017). Characterization and geographical discrimination of commercial Citrus spp. honeys produced in different Mediterranean countries based on minerals, volatile compounds and physicochemical parameters, using chemometrics. Food Chemistry, 217, 445-455.
 • Gertzou, Ι.N., Karabagias, Ι.Κ., Drosos, P.E., Riganakos, K.A. (2017). Effect of combination of ozonation and vacuum packaging on shelf life extension of fresh chicken legs during storage under refrigeration. Journal of Food Engineering, 213, 18-26.
 • Riganakos, K.A., Karabagias, I.K., Gertzou, I., Stahl, M. (2017). Comparison of UV-C and thermal treatments for the preservation of carrot juice. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 42, 165-172.
 • Karabagias, I.K., Karabagias, V.K., Riganakos, K.A. (2019). Physico-chemical parameters, phenolic profile, in vitro antioxidant activity and volatile compounds of Ladastacho (Lavandula stoechas) from the region of Saidona. Antioxidants, 8, 80.
 • Karabagias, I.K., Karabournioti, S., Karabagias, V.K., Badeka, V.A. (2020). Palynological, physico-chemical and bioactivity parameters determination, of a less common Greek honeydew honey: ‘’ dryomelo’’. Food Control, 109,106940.
 • Karabagias, V.K., Karabagias, I.K., Prodromiti, M.,Gatzias, I., Badeka, A. (2020). Bio-functional alcoholic beverage preparation using prickly pear juice and its pulp in combination with sugar and blossom honey. Food Bioscience, 35, 100591. Mannu, A., Karabagias, I.K., Di Pietro, M.E., Baldino, S., Karabagias, V.K., Badeka, A.V. (2020). 13C NMR-based chemical fingerprint for the varietal and geographical discrimination of wines. Foods, 9(8), 1040.
 • Drosos, A., Boura, K., Dima, A., Karabagias, I.K., Nigam, P.S., Kanellaki, M., Koutinas, A.A. (2021). Consolidated bioprocessing of starch based on a bilayer cell factory without genetic modification of yeast. Environmental Technology & Innovation, 24, 101844.