Στο Διοικητικό Προσωπικό εντάσσονται τα μέλη της Γραμματείας του Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ως εξής:


Εικόνα Αθανασιάδη Βαΐα

Αθανασιάδη Βαΐα

Προϊσταμένη Γραμματείας του Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων

Email: 

Τηλ: 2641074131


Εικόνα Καλύβα ΣτυλιανήΚαλύβα Στυλιανή

Διοικητική Υπάλληλος Γραμματείας του Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων

Email: 

Τηλ: 2641074130


Εικόνα κενήΣιάμος Ευάγγελος

Διοικητικός Υπάλληλος Γραμματείας του Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων

Email: 

Τηλ: 2641074129