Εικόνα Κεχαγιάς Γεώργιος


Κεχαγιάς Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής


 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Tηλ.: 26410 74136
 • E-mail:
 • Γραφείο: Ισόγειο

Σπουδές

 • Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών, (1990)
 • Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών με θέμα: «Συμβολή στη μελέτη της Βιολογίας και Οικολογίας των Χαιτογνάθων των Ελληνικών θαλασσών», (1996)

Διδασκόμενα μαθήματα

 • Βιολογία
 • Παραγωγή τροφής από υδάτινα οικοσυστήματα.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Βιολογία και οικολογία υδρόβιων οργανισμών σε θαλάσσιες περιοχές και σε εσωτερικά ύδατα της Ελλάδας καθώς και μελέτη των αβιοτικών παραγόντων.
 • Διατροφή υδρόβιων οργανισμών.
 • Φαινόμενα φωτοτακτισμού υδρόβιων οργανισμών στο πεδίο και σε εργαστηριακές συνθήκες.
 • Παραγωγή βιοντίζελ από μικροφύκη. 

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

 • Vlami V, Danek J, Zogaris S, Gallou E, Kokkoris IP, Kehayias G, Dimopoulos P. Residents’ views on landscape and ecosystem services during a wind farm proposal in an island protected area. Sustainability, 12, 2442, doi:10.3390/su12062442.
 • Kehayias G, Tzavali A, Gini M, Michopoulou E, Tsounis L Fish predation in the proximity of purse seine fishing lights: The case of Atherina boyeri (Actinopterygii: Atheriniformes: Atherinidae) in a Greek Lake. Acta Ichthyol. et Pisc. 48(1): 51–60.
 • Vlami V, Kokkoris IP, Zogaris S, Cartalis C, Kehayias G, Dimopoulos P. 2017. Cultural landscapes and attributes of “culturalness” in protected areas: An exploratory assessment in Greece. Science of the Total Environment, 595: 229-243.
 • Kehayias G, Bouliopoulos D, Chiotis N, Koutra P. 2016. A photovoltaic-battery-LED lamp raft design for purse seine fishery: application in a large Mediterranean lake. Fisheries Research, 177: 18-23.
 • Kehayias G. 2015. Spatial and temporal variation of Branchiostoma lanceolatum larvae (Cephalochordata) in a hypoxic bay. Biologia, 70(9): 1234-1244.
 • Spiropoulou I, Karamanis D, Kehayias G. Offshore wind farms development in relation to environmental protected areas. Sustainable Cities & Society, 14: 305-312.
 • Economou Ch.N, Marinakis N, Moustaka-Gouni M, Kehayias G, Aggelis G, Vayenas D.V. Lipid production by the filamentous cyanobacterium Limnothrix sp. growing on a synthetic wastewater in suspended and attached growth photobioreactor systems. Annals of Microbiology, 65(4): 1941-1948.
 • Kehayias G, Aposporis M. Zooplankton variation in relation to hydrology in an enclosed hypoxic bay (Amvrakikos Gulf, Greece). Medit. Mar.Sci. 15/3: 554-568.
 • Chalkia E, Kehayias G. 2013. Zooplankton and environmental factors of a recovering eutrophic lake (Lysimachia Lake, Western Greece). Biologia 68/3: 459-469.