Εικόνα Εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου Πατρών Αγρίνιο

Για την αποφοίτησή τους οι φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς ένα σύνολο 43 υποχρεωτικών μαθημάτων (συμπεριλαμβάνεται και η Πτυχιακή Εργασία) και 12 μαθημάτων επιλογής όπως φαίνεται πιο κάτω, ώστε να συγκεντρώσουν συνολικά έναν αριθμό 300 Πιστωτικών Μονάδων (ΠΜ):


Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων: 240 ΠΜ

Σύνολο Μαθημάτων Επιλογής: 60 ΠΜ


 • Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 1ου εξαμήνου: 30 ΠΜ
 • Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 2ου εξαμήνου: 30 ΠΜ
 • Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 3ου εξαμήνου: 30 ΠΜ
 • Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 4ου εξαμήνου: 30 ΠΜ
 • Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 5ου εξαμήνου: 30 ΠΜ
 • Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 6ου εξαμήνου: 15 ΠΜ
 • Σύνολο Μαθημάτων Επιλογής εαρινών εξαμήνων:  15 ΠΜ
 • Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 7ου εξαμήνου: 15 ΠΜ
 • Σύνολο Μαθημάτων Επιλογής χειμερινών εξαμήνων: 15 ΠΜ
 • Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 8ου εξαμήνου: 15 ΠΜ
 • Σύνολο Μαθημάτων Επιλογής εαρινών εξαμήνων: 15 ΠΜ
 • Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 9ου εξαμήνου: 15 ΠΜ
 • Σύνολο Μαθημάτων Επιλογής χειμερινών εξαμήνων: 15 ΠΜ
 • Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 10ου εξαμήνου: 30 ΠΜ