Εξοπλισμός Εργαστηρίου Χημείας

Τα μαθήματα των πέντε (5) πρώτων εξαμήνων είναι υποχρεωτικά (Υ) και η κατανομή τους είναι έξι (6) μαθήματα/εξάμηνο. Ο φοιτητής οφείλει στην αρχή του κάθε εξαμήνου να δηλώσει μαθήματα συνολικού αριθμού 30 Πιστωτικών Μονάδων. Επίσης, μπορεί να δηλώσει μαθήματα που έχει παρακολουθήσει και δεν είχε επιτυχή εξέταση συνολικού αριθμού Πιστωτικών Μονάδων μέχρι 30.

Στο 6ο, 7ο, 8ο και 9ο εξάμηνο ο φοιτητής δηλώνει τα τρία (3) Υποχρεωτικά Μαθήματα και επιλέγει ακόμη τρία (3) Μαθήματα Επιλογής (ΜΕ) από τη λίστα των μαθημάτων επιλογής που αντιστοιχούν σε χειμερινά (7ο και 9ο) ή εαρινά (6ο και 8ο) εξάμηνα. Στο 10ο εξάμηνο ο φοιτητής δηλώνει μόνο την Πτυχιακή Εργασία (Υποχρεωτική). Οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν την Πτυχιακή Εργασία εφόσον έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση μαθημάτων (Υποχρεωτικών και Επιλογής) με συνολικό αριθμό ΠΜ =180.

Πιο συγκεκριμένα:

Φοιτητές 1ου εξαμήνου

Από το τρέχον (1ο) εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν

Υποχρεωτικά μαθήματα 1ου εξαμήνου:

30 ΠΜ

ΣΥΝΟΛΟ:

30 ΠΜ

Φοιτητές 2ου εξαμήνου

Από το 2ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν

Υποχρεωτικά μαθήματα 2ου εξαμήνου:

30 ΠΜ

ΣΥΝΟΛΟ:

30 ΠΜ

Φοιτητές 3ου εξαμήνου

Από το 3ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν

Υποχρεωτικά μαθήματα 3ου εξαμήνου:

30 ΠΜ

Υποχρεωτικά μαθήματα 1ου εξαμήνου:

30 ΠΜ

ΣΥΝΟΛΟ:

60 ΠΜ

Φοιτητές 4ου εξαμήνου

Από το 4ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν

Υποχρεωτικά μαθήματα 4ου εξαμήνου:

30 ΠΜ

Υποχρεωτικά μαθήματα 2ου εξαμήνου:

30 ΠΜ

ΣΥΝΟΛΟ:

60 ΠΜ

Φοιτητές 5ου εξαμήνου

Από το 5ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν

Υποχρεωτικά μαθήματα 5ου εξαμήνου:

30 ΠΜ

Υποχρεωτικά μαθήματα 1ου και 3ου εξαμήνου:

30 ΠΜ

ΣΥΝΟΛΟ:

60 ΠΜ

Φοιτητές 6ου εξαμήνου

Από το 6ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν

Υποχρεωτικά μαθήματα 6ου εξαμήνου:

15 ΠΜ

Επιλογής Μαθήματα εαρινού εξαμήνου:

15 ΠΜ

Υποχρεωτικά Μαθήματα 2ου και 4ου εξαμήνου:

30 ΠΜ

ΣΥΝΟΛΟ:

60 ΠΜ

Φοιτητές 7ου εξαμήνου

Από το 7ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν

Υποχρεωτικά μαθήματα 7ου εξαμήνου:

15 ΠΜ

Επιλογής Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου:

15 ΠΜ

Υποχρεωτικά Μαθήματα 1ου, 3ου,5ου εξαμήνου:

30 ΠΜ

ΣΥΝΟΛΟ:

60 ΠΜ

Φοιτητές 8ου εξαμήνου

Από το 8ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν

Υποχρεωτικά μαθήματα 8ου εξαμήνου:

15 ΠΜ

Επιλογής Μαθήματα εαρινού εξαμήνου:

15 ΠΜ

Υποχρεωτικά Μαθήματα 2ου, 4ου,6ου εξαμήνου:

30 ΠΜ

ΣΥΝΟΛΟ:

60 ΠΜ

Φοιτητές 9ου εξαμήνου

Από το 9ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν

Υποχρεωτικά μαθήματα 9ου εξαμήνου:

15 ΠΜ

Επιλογής Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου:

15 ΠΜ

Υποχρεωτικά Μαθήματα 1ου,3ου, 5ου, 7ου εξαμήνου:

30 ΠΜ

ΣΥΝΟΛΟ:

60 ΠΜ

Φοιτητές 10ου εξαμήνου

Από το 10ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν

Πτυχιακή Εργασία 10ου εξαμήνου:

30 ΠΜ

Υποχρεωτικά Μαθήματα 2ου, 4ου, 6ου, 8ου εξαμήνου και

Επιλογής Μαθήματα εαρινού εξαμήνου:

30 ΠΜ

ΣΥΝΟΛΟ:

60 ΠΜ