Ενημέρωση Διδακτορικές Σπουδές

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Email:

Τίτλος “Χημικές Τεχνολογίες Ανάπτυξης Βιοδραστικών Νανοδομών με Αιθέρια Έλαια. Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Ενεργών Συσκευασιών Τροφίμων

Tριμελής  Συμβουλευτική Επιτροπή :

 • Γιαννακάς  Άρης, Επίκ. Καθηγητής Τμήματος  Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΠ (Επιβλέπων)
 • Προεστός Χαράλαμπος, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Χημείας, ΕΚΠΑ  (Μέλος)
 • Σαλμάς Κωνσταντίνος, Επικ. Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Υλικών , ΠΙ (Μέλος)

ΚΑΡΑΜΠΑΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Email:

Τίτλος “Ανάπτυξη Καινοτόμων Ενεργών Συσκευασιών Τροφίμων από Πολυ-Γαλακτικό Οξύ και Φυσικά Βιοδραστικά Συστατικά και Εφαρμογή τους στην Αύξηση του Χρόνου Ζωής Τροφίμων

Tριμελής  Συμβουλευτική Επιτροπή :

 • Γιαννακάς  Άρης, Επίκ. Καθηγητής Τμήματος  Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΠ (Επιβλέπων)
 • Προεστός Χαράλαμπος, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Χημείας, ΕΚΠΑ  (Μέλος)
 • Σαλμάς Κωνσταντίνος, Επικ. Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Υλικών , ΠΙ (Μέλος)

ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Email:

Τίτλος “Ανάπτυξη και Χαρακτηρισμός Καινοτόμων Αντιμικροβιακών Νανοδομών σε Βρώσιμες Ενεργές Συσκευασίες Τροφίμων και Εφαρμογή τους στην Αύξηση του Χρόνου Ζωής Τροφίμων

Tριμελής  Συμβουλευτική Επιτροπή :

 • Γιαννακάς  Άρης, Επίκ. Καθηγητής Τμήματος  Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΠ (Επιβλέπων)
 • Προεστός Χαράλαμπος, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Χημείας, ΕΚΠΑ  (Μέλος)
 • Σαλμάς Κωνσταντίνος, Επικ. Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Υλικών , ΠΙ (Μέλος)

ΔΗΜΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

Email:

Τίτλος “Αξιοποίηση πολυμεσικών τεχνολογιών για την ολοκληρωμένη προσέγγιση και προβολή διατροφικών αγαθών

Tριμελής  Συμβουλευτική Επιτροπή :

 • Στυλιαράς Γεώργιος , Αναπλ.. Καθηγητής Τμήματος  Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΠ (Επιβλέπων)
 • Καβακλή Ευαγγελία , Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας , του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Μέλος)
 • Τσώλης Δημήτριος , Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας , ΠΠ (Μέλος)