Εργαστήριο Αγροτικής Οικονομίας και Αγροτικής Πολιτικής

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου : http://agrecon.deapt.upatras.gr


Το Εργαστήριο Αγροτικής Οικονομίας και Αγροτικής Πολιτικής εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα αντικείμενα της Αγροτικής Οικονομίας και Αγροτικής Πολιτικής, Ανάλυσης Τιμών Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων,  Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων, Μικροοικονομίας, Μακροοικονομίας, Οργάνωσης (Γενικής και Λογιστικής) αγροτικών επιχειρήσεων, Αποτίμησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Αγροτικής Λογιστικής και Εκτιμητικής, Διοίκησης Αγροτικών Συνεταιρισμών, Εφαρμογής Συστημάτων Ποιότητας σε Αγροτικές Επιχειρήσεις και Εκμεταλλεύσεις, Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης, Αξιολόγησης Επενδύσεων, Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κινδύνων, Επιχειρησιακής Έρευνας, Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων, Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων.

Ειδικότερα, αποστολή του εργαστήριο Αγροτικής Οικονομίας και Αγροτικής Πολιτικής είναι:

  1. Η κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών, στο Αγρίνιο στα γνωστικά αντικείμενα που προαναφέρθηκαν.
  2. Η συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής,
  3. Η οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων και μετεκπαιδευτικών μαθημάτων καθώς και η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
  4. Η εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών, όταν ζητείται η συνδρομή του σε θέματα με τα οποία ασχολείται το εργαστήριο.

Επικοινωνία


Eργαστήριο Αγροτικής Οικονομίας και Αγροτικής Πολιτικής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Πατρών


Διεύθυνση : Γ. Σεφέρη 2, 30100 Αγρίνιο, (2ο Κτίριο, Ισόγειο)

 

 Ερευνητικό Προσωπικό


  • Αθανασία Μαυρομμάτη Επίκουρη Καθηγήτρια  
  • Τασσόπουλος Ιωάννης Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
  • Βασίλειος Σμαράιδος Υποψήφιος Διδάκτορας
  • Γεώργιος Γκόλφης Υποψήφιος Διδάκτορας
  • Μαγδαληνή Χάρδα Υποψήφια Διδάκτωρ