Εικόνα Ημερολόγιο

Η Σύγκλητος, στην υπ’ αριθμ. 219/25.5.2023 συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 3899/Β/25.10.2019), του άρθρου 33 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/6.9.2011), όπως ισχύει, και του άρθρου 13 παρ. 2 περ. κβ του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/A/4.8.2017), καθόρισε με σχετική απόφασή της την έναρξη και λήξη των μαθημάτων του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου και των εξεταστικών περιόδων του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.


Εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2023


Έναρξη και Λήξη Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2023

 • Έναρξη Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 28/08/2023
 • Λήξη Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 22/09/2023

Χειμερινό Εξάμηνο 2023 – 2024


Έναρξη και Λήξη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου

 • Έναρξη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2/10/2023
 • Λήξη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 12/01/2024

Έναρξη και Λήξη Εξετάσεων Χειμερινού Εξαμήνου

 • Έναρξη Εξετάσεων Χειμερινού Εξαμήνου 22/01/2024
 • Λήξη Εξετάσεων Χειμερινού Εξαμήνου 09/02/2024

Θερινό Εξάμηνο 2023 – 2024


Έναρξη και Λήξη Μαθημάτων Θερινού Εξαμήνου

 • Έναρξη Μαθημάτων Θερινού Εξαμήνου 19/02/2024
 • Λήξη Μαθημάτων Θερινού Εξαμήνου 31/05/2024

Έναρξη και Λήξη Εξετάσεων Θερινού Εξαμήνου

 • Έναρξη Εξετάσεων Θερινού Εξαμήνου 10/06/2024
 • Λήξη Εξετάσεων Θερινού Εξαμήνου 28/06/2024

* Η Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024 είναι αργία (Αγίου Πνεύματος) και συνεπώς δεν θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις.


Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 1062, τ. Β’), μαθήματα, εργαστηριακές, κλινικές, φροντιστηριακές ασκήσεις και ασκήσεις υπαίθρου δεν πραγματοποιούνται τις εξής ημερομηνίες:

 • Εθνική Εορτή: 28 Οκτωβρίου
 • Πολυτεχνείο: 17 Νοεμβρίου
 • Αγίου Ανδρέου: 30 Νοεμβρίου
 • Διακοπές Χριστουγέννων-Νέου Έτους: από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου
 • Τριών Ιεραρχών: 30 Ιανουαρίου
 • Καθαρά Δευτέρα
 • Εθνική Εορτή: 25 Μαρτίου
 • Διακοπές Πάσχα: από το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι την Κυριακή του Θωμά
 • Πρωτομαγιά: 1 Μαΐου
 • Αγίου Πνεύματος
 • Ημέρα των φοιτητικών εκλογών

Επισυναπτόμενα:

Αρχείο Περιγραφή
pdf Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2023 - 2024