Εικόνα Μαλισόβα Όλγα


Μαλισόβα Όλγα, Επίκουρη Καθηγήτρια


 • Βιογραφικό: CV_Gr
 • Tηλ.:
 • E-mail: 
 • Γραφείο:

Γνωστικό αντικείμενο

Διατροφή με έμφαση στη σχέση μεταξύ διατροφής και υγείας


Σπουδές

 • Πτυχίο Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2007)
 • Μεταπτυχιακές σπουδές στην Επιστήμη Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2009)
 • Διδάκτορας Γεωπονικών Επιστημών, του τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2014)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Εκτίμηση ενυδάτωσης στον γενικό πληθυσμό
 • Εκτίμηση ενυδάτωσης ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων
 • Επίδραση κοινωνικών παραγόντων στην διατροφή και υγεία
 • Διατροφική συμπεριφορά ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων
 • Διατροφική επισφάλεια
 • Μεσογειακή διατροφή
 • Πολιτικές στα τρόφιμα και στην διατροφή
 • Βιοδιαθεσιμότητα συστατικών τροφίμων
 • Επικοινωνία της διατροφής

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

The Water Balance Questionnaire. Design, reliability and validity of a questionnaire to evaluate water balance in the general population.  Malisova O, Bountziouka V, Panagiotakos D, Zampelas A, Kapsokefalou M.  International Journal of Food Sciences and Nutrition.  2012; 63 (2): 138-144.

Evaluation of seasonality on total water intake, water loss and water balance in the general population in Greece. Malisova O, Bountziouka V, Panagiotakos D, Zampelas A, Kapsokefalou M. Journal of Human Nutrition and Dietetics. 2013; 26 (s1), 90-96.

Estimations of water balance after validating and administering the water balance questionnaire in pregnant women. Malisova O, Protopappas A, Nyktari A, Bountziouka V, Antsaklis A, Zampelas A, Kapsokefalou M. International Journal of Food Science and Nutrition. 2014; 65(3): 280-285.

Evaluation of drinks contribution to energy intake in summer and winter. Malisova O, Bountziouka V, Zampelas A, Kapsokefalou M. Nutrients. 2015; 7(5): 3724-3738.

Water Intake and Hydration Indices in Healthy European Adults: The European Hydration Research Study (EHRS). Malisova O, Athanasatou A, Pepa A, Husemann M, Domnik K, Braun H, Mora-Rodriguez R, Ortega JF, Fernandez-Elias VE, Kapsokefalou M. Nutrients. 2016;8(4):204-216.

Influence of Physical Activity and Ambient Temperature on Hydration: The European Hydration Research Study (EHRS). Mora-Rodriguez R, Ortega JF, Fernandez-Elias VE, Kapsokefalou M, Malisova O, Athanasatou A, Husemann M, Domnik K, Braun H. Nutrients. 2016; 8(4):252-265.

Evaluation of water balance in a population of older adults. A case control study. Malisova O, Poulia KA, Kolyzoi K, Lysandropoulos A, Sfendouraki K, Kapsokefalou M. Clinical Nutrition ESPEΝ. 2018 Apr;24:95-99.

Sodium and Potassium Intake from Food Diaries and 24-h Urine Collections from 7 Days in a Sample of Healthy Greek Adults. Athanasatou A, Kandyliari A, Malisova O, Pepa A, Kapsokefalou M. Frontiers in Nutrition. 2018 Feb 21;5:13.

Differing Water Intake and Hydration Status in Three European Countries-A Day-to-Day Analysis. Braun H, von Andrian-Werburg J, Malisova O, Athanasatou A, Kapsokefalou M, Ortega JF, Mora-Rodriguez R, Thevis M, Nutrients. 2019 Apr 3;11(4).

Nutrition Transition in the Post-Economic Crisis of Greece: Assessing the Nutritional Gap of Food-Insecure Individuals. A Cross-Sectional Study. Chatzivagia E, Pepa A, Vlassopoulos A, Malisova O, Filippou K, Kapsokefalou M. Nutrients 2019 Dec 2;11(12).

Healthy Diet Assistance for the Most Deprived in Post-CrisisGreece: An Evaluation of the State Food Provision Program. Vlassopoulos A, Filippou K, Pepa A, Malisova O, Xenaki D, Kapsokefalou M. Sustainability. 2021; 13(1):99.

Dietary Intake and Lifestyle Habits of Children Aged 10-12 Years Enrolled in the School Lunch Program in Greece: A Cross Sectional Analysis. Malisova O, Vlassopoulos A, Kandyliari A, Panagodimou E, Kapsokefalou M. Nutrients 2021 Feb 3;13(2):493.

Impact of COVID-19 outbreak confinement on eating behaviours across 16 European countries: the COVIDiet cross-national study. Molina-Montes E, Uzhova I, Verardo V, Artacho V, García-Villanova B, Guerra-Hernández EJ, Kapsokefalou M, Malisova O, Vlassopoulos A, Katidi A, Koroušić Seljak B, Modic R, Eftimov T, Hren I, Valenčič E, Šatalić Z, Panjkota Krbavčić I, Vranešić Bender D, Giacalone D, Bom Frøst M, Konic Ristic A, Milesevic J, Nikolic M, Güney M, Kolay E, Kriaucioniene W, Czlapka-Matyasik M, Bykowska-Derda A, Kujundzic E, Taljić I, Brka M, Spiroski I, Cunha Velho S, Sousa Pinto SP, Nascimento Monteiro I, Pereira A, Ruíz-López MD, Rodríguez-Pérez C. Food Quality & Preference 93 (2021) 104321.

Επισυναπτόμενα:

Αρχείο Περιγραφή
pdf Βιογραφικό Σημείωμα Μαλισόβα Όλγα-CV_Malisova