Γρηγόρης Μπεληγιάννης


Γρηγόριος Μπεληγιάννης, Καθηγητής

 Γνωστικό Αντικείμενο: Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα


 • Email:
 • Τηλέφωνο: +30 26410 74194
 • Γραφείο: 0.3,
 • Ώρες Γραφείου: Τετάρτη 10:00-12:00, Παρασκευή 12:00-14:00

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι


 • Δίπλωμα Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1997.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης εις την “Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών”, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2000.
 • Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2002.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα


 • Τεχνητή Νοημοσύνη – Υπολογιστική Νοημοσύνη – Τεχνητή Μάθηση.
 • Νευρωνικά Δίκτυα – Γενετικοί/Εξελικτικοί Αλγόριθμοι – Γενετικός Προγραμματισμός, Εξελικτικές Στρατηγικές – Μεταευρετικοί Αλγόριθμοι Σμήνους.
 • Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ευφυών Υβριδικών Αλγορίθμων για την επίλυση προβλημάτων χρονοπρογραμματισμού, μοντελοποίησης δυναμικών συστημάτων και βελτιστοποίησης πόρων.
 • Ανάπτυξη και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων – Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα στον Αγροτοδιατροφικό Τομέα –  Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα στην Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση.
 • Εφαρμογές Ευφυών Υβριδικών Συστημάτων και Αλγορίθμων για τη μοντελοποίηση χρονοσειρών από γραμμικά και μη γραμμικά συστήματα του πραγματικού κόσμου (βιομαγνητικά σήματα, σήματα σονάρ, σήματα ραντάρ, οικονομικά δεδομένα, δεδομένα για τη μοντελοποίηση ανάπτυξης/καλλιέργειας φυτών, δεδομένα για τη μοντελοποίηση προφίλ μαθητών/φοιτητών, κλπ.)

Δημοσιεύσεις


Βιβλία


 1. «Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα: Από τη θεωρία στην πράξη», David Avison & Guy Fitzferald, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα 2006, ISBN: 960-8105-86-2, Μετάφραση και Επιμέλεια της Ελληνικής Έκδοσης του βιβλίου.
 2. «Ανάπτυξη Προηγμένων Πληροφοριακών Συστημάτων: Μεθοδολογίες & Εργαλεία», David Avison & Guy Fitzferald, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα 2007, ISBN: 960-8105-96-X, Μετάφραση και Επιμέλεια της Ελληνικής Έκδοσης του βιβλίου.
 3. «Θεωρία Αποφάσεων», Σ. Δ. Λυκοθανάσης, Γρ. Ν. Μπεληγιάννης και Λ. Β. Σκάρλας, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, 2007.
 4. «Υπολογιστική Νοημοσύνη ΙΙ» (Γενετικοί Αλγόριθμοι – Εξελικτικός Προγραμματισμός), Σ. Δ. Λυκοθανάσης, Γρ. Ν. Μπεληγιάννης, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, 2007.

Περιοδικά


 1. S. K. Katsikas, S. D. Likothanassis, G. N. Beligiannis K. G. Berketis and D. A. Fotakis, “Genetically Determined Variable Structure Multiple Model Estimation”, IEEE Transactions on Signal Processing, Volume 49, No. 10, pp. 2253-2261, October 2001, (published by IEEE monthly, Impact Factor 2001: 1.268).
 2. G. N. Beligiannis, E. N. Demiris and S. D. Likothanassis, “EVOLUTIONARY NON LINEAR MULTI MODEL PARTITIONING FILTERS”, Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics, special issue on Selected Papers WISP’99, Vol.5 No.1, pp. 8-14, 2001, (published by Fuji Technology Press Ltd. bimonthly, Impact Factor 2001: 0.939).
 3. G. A. Tsirogiannis, G. N. Beligiannis, S. D. Likothanassis, and M. N. Vrahatis, “Evolutionary Algorithms For Computing Zeros Of Nonlinear Functions”, Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications, Volume 47, No.5, pp. 3437-3442, August 2001, (published by Elsevier Science monthly, Impact Factor 2001: 0.406).
 4. S. D. Likothannassis, G. N. Beligiannis, D. A. Fotakis, D. K. Fragoudis and K. Giotopoulos, “AN EVOLUTIONARY COMPUTATION TECHNIQUE FOR USER PROFILE OPTIMIZATION”, International Journal of Computers and Their Applications, Vol.10, No.1, pp. 25-33, March 2003, (published by International Society for Computers and their Applications quarterly).
 5. G. N. Beligiannis, L. V. Skarlas and S. D. Likothanassis, “A Generic Applied Evolutionary Hybrid Technique for Adaptive System Modeling and Information Mining”, IEEE Signal Processing Magazine, special issue on “Signal Processing for Mining Information”, Vol. 21, No. 3, pp. 28-38, May 2004, (published by IEEE bimonthly, Impact Factor 2004: 3.707).
 6. Lambros V. Skarlas, Grigorios N. Beligiannis, Efstratios F. Georgopoulos and Adam V. Adamopoulos, “Intelligent Modeling of the Electrical Activity of the Human Heart”, International Journal of Signal Processing, Vol. 1, No. 1, pp. 38-41, Winter 2004, (published by World Academy of Science Engineering and Technology quarterly).
 7. Grigorios N. Beligiannis, Georgios A. Tsirogiannis and Panayotis E. Pintelas, “Restartings: A Technique to Improve Classic Genetic Algorithms’ Performance”, International Journal of Computational Intelligence, Vol. 1, No. 2, pp. 102-105, Spring 2005, (published by World Academy of Science Engineering and Technology quarterly).
 8. Grigorios N. Beligiannis, Georgios A. Tsirogiannis and Panayotis E. Pintelas, “”Intuition” Operator: Providing Genomes with Reason”, International Journal of Computational Intelligence, Vol. 1, No. 2, pp. 110-113, Spring 2005, (published by World Academy of Science Engineering and Technology quarterly).
 9. G. N. Beligiannis, L. V. Skarlas, S. D. Likothanassis and K. Perdikouri, “Nonlinear Model Structure Identification of Complex Biomedical Data Using a Genetic Programming Based Technique”, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, special issue on Intelligent Signal Processing, Vol. 54, No. 6, pp. 2184-2190, December 2005, (published by IEEE quarterly, Impact Factor 2005: 0.700).
 10. Konstantinos C. Giotopoulos, Christos E. Alexakos, Grigorios N. Beligiannis and Spiridon D. Likothanassis, “Computational Intelligence Techniques and Agents’ Technology in E-learning Environments”, International Journal of Information Technology, Vol. 2, No. 2, pp. 147-156, Spring 2006, (published by World Academy of Science Engineering and Technology quarterly).
 11. Konstantinos C. Giotopoulos, Christos E. Alexakos, Grigorios N. Beligiannis and Spiridon D. Likothanassis, “Integrating Computational Intelligence Techniques and Assessment Agents in E-Learning Environments”, International Journal of Computational Intelligence, Vol. 3, No. 4, pp. 328-337, Fall 2007, (published by World Academy of Science Engineering and Technology quarterly).
 12. Christos E. Alexakos, Konstantinos C. Giotopoulos, Eleni J. Thermogianni, Grigorios N. Beligiannis, Spiridon D. Likothanassis, “Integrating E-learning Environments with Computational Intelligence Assessment Agents”, International Journal of Humanities and Social Sciences, Vol. 1, No. 4, pp. 180-185, Winter 2007, (published by World Academy of Science Engineering and Technology quarterly).
 13. C. Koutsojannis, G. Beligiannis, I. Hatzilygeroudis and C. Papavlasopoulos, “Using a Hybrid AI Approach for Exercise Difficulty Level Adaptation”, International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning (IJCEELL), Vol. 17, No. 4/5, 2007, (published by Inderscience Publishers bimonthly).
 14. Grigorios N. Beligiannis, Charalampos N. Moschopoulos, Georgios P. Kaperonis and Spiridon D. Likothanassis, “Applying evolutionary computation to the school timetabling problem: The Greek case”, Computers & Operations Research Journal, 35 (4), pp. 1265-1280, 2008 (published by Elsevier Science monthly, Impact Factor 2008: 1.366).
 15. Grigorios N. Beligiannis, Charalampos N. Moschopoulos and Spiridon D. Likothanassis, “A Genetic Algorithm Approach to School Timetabling”, Journal of the Operational Research Society, 60 (1), 23-42, 2009 (published by Palgrave Macmillan monthly, Impact Factor 2009: 1.009).
 16. Nikolaos Spanoudakis, Konstantina Pendaraki and Grigorios Beligiannis, “Portfolio Construction Using Argumentation and Hybrid Evolutionary Forecasting Algorithms”, International Journal of Hybrid Intelligent Systems (IJHIS), special issue on Selected Papers CIMA’08, accepted for publication (published by IOS Press quarterly).
 17. A. G. Toutouzis and G. N. Beligiannis, “Analysis, Design and Development of an Information System for the Calculation and  Management of a Company’s Cash Flow”, HELLENIC OPEN UNIVERSITY JOURNAL OF INFORMATICS– HOUJOI, Vol 2, No 1, pp. 16-42, 2009, (published by Hellenic Open University, annually).
 18. Giotopoulos K., Alexakos C., Beligiannis G, and Stefani A. “Bringing AI to E-learning: the case of a modular, highly adaptive system”, International Journal of Information and Communications Technology Education (IJICTE), 6(2), pp. 24-35,2010,(published by IGI Global, quarterly).
 19. Aglaia Liopa-Tsakalidi, Dimitrios Savvas, Grigorios Beligiannis, “Modelling the Richards Function using Evolutionary Algorithms on the effect of electrical conductivity of nutrient solution on zucchini growth in hydroponic culture”, Simulation Modelling Practice and Theory, 18(9), pp. 1266-1273, 2010 (published by Elsevier monthly, Impact Factor 2010: 0.728).
 20. Aglaia Liopa-Tsakalidis, S. KONSTANTINIDOU-DOLTSINIS, G. N. BELIGIANNIS, “Studying the Effect of Fungicides on Tomato Plant Growth Using Richards’ Function and Evolutionary Algorithms”, Journal of  Information Technology in Agriculture, special issue on Selected Papers from ITAFFE 10 Conference, Vol 4, No 1, 2011 (ISSN: 1546-959X).
 21. Vassilios D. Papadopoulos, Grigorios N. Beligiannis, Dimitra G. Hela,«Combining experimental design and artificial neural networks for the determination of chlorinated compounds in fish using matrix solid-phase dispersion», Applied Soft Computing,11(8), pp. 5155-5164, 2011, (published by Elsevier monthly, Impact Factor 2011: 2.612). (Λίστες: ISI, Scopus, Scholar Google).
 22. Ioannis X. Tassopoulos, Grigorios N. Beligiannis, “Solving effectively the school timetabling problem using particle swarm optimization”, Expert Systems with Applications, 39(5), pp.6029-6040, 2012 (published by Elsevier monthly, Impact Factor 2011: 2.203) (Λίστες: ISI, Scopus, Scholar Google).
 23. Moschopoulos C, Beligiannis G, Likothanassis S, Kossida S, “Using a genetic algorithm and markov clustering on protein-protein interaction graphs”, International Journal of Systems Biology and Biomedical Technologies (IJSBBT), 1(2), pp. 35-47, 2012.
 24. Ioannis X. Tassopoulos, Grigorios N. Beligiannis, “Using particle swarm optimization to solve effectively the school timetabling problem”, Soft Computing, 16(7), pp. 1229-1252, 2012 (published by Springer monthly, Impact Factor 2011: 1.880) (Λίστες: ISI, Scopus, Scholar Google).
 25. Ioannis X. Tassopoulos, Grigorios N. Beligiannis,“A hybrid particle swarm optimization based algorithm for high school timetabling problems”, Applied Soft Computing, 12(11), pp. 3472-3489, 2012, (published by Elsevier monthly, Impact Factor 2011: 2.612). (Λίστες: ISI, Scopus, Scholar Google).
 26. Solos, I.P.; Tassopoulos, I.X.; Beligiannis, G.N. A Generic Two-Phase Stochastic Variable Neighborhood Approach for Effectively Solving the Nurse Rostering Problem, Algorithms 2013, 6, 278-308. (Λίστες: ISI, Scopus, Scholar Google).
 27. Panagiotis N. Kechagiopoulos and Grigorios N. Beligiannis, “Solving the urban transit routing problem using a particle swarm optimization based algorithm”, Applied Soft Computing, 12,  pp. 654-676, 2014 (published by Elsevier monthly, Impact Factor 2014: 2.810,  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568494614001689), (Λίστες: ISI, Scopus, Scholar Google).
 28. Ioannis X. Tassopoulos, Ioannis P. Solos and Grigorios N. Beligiannis, “Α two-phase adaptive variable neighborhood approach for nurse rostering”, Computers & Operations Research Journal, 60, pp. 150-169, 2015 (published by Elsevier Science monthly, Impact Factor 2014: 1.718, doi:10.1016/j.cor.2015.02.009). (Λίστες: ISI, Scopus, DBLP, Scholar Google).
 29. Katsaragakis I.V., Tassopoulos, I.X., Beligiannis, G.N., A Comparative Study of Modern Heuristics on the School Timetabling Problem. Algorithms 2015, 8, 723-742, http://www.mdpi.com/1999-4893/8/3/723/pdf.(Λίστες: Scopus, Scholar Google).
 30. I. P. Solos, I. X. Tassopoulos and G. N. Beligiannis, An Effective Stochastic Variable Neighbourhood Approach to Shift Scheduling for Tank Trucks, International Journal of Artificial Intelligence, accepted for publication, 2015. (Λίστες: Scopus, Scholar Google).
 31. Skoullis, V.I., Tassopoulos, I.X., Beligiannis, G.N., “Solving the high school timetabling problem using a hybrid cat swarm optimization based algorithm”, Applied Soft Computing, 52, pp. 277-289, 2017. (Λίστες: Scopus, Scholar Google).
 32. Mitsos, B., Beligiannis, G.N., “An overview of food businesses in the Western Greece and the extent to which they use information systems”, International Journal of Sustainable Agricultural Management and Informatics, 4(1), pp. 23-32, 2018. (Λίστες: Scopus, Scholar Google).
 33. Pliakoura, A, Beligiannis, G and Kontogeorgos, A, “Mobile Device Applications Usability Assessment: The example of an Agricultural Management Application”, Journal of Agricultural Informatics (ISSN 2061-862X), Vol. 9, No. 3:55-64, 2018.
 34. Bill Mitsos, Achilleas Kontogeorgos, Grigorios Beligiannis, “Information systems and software used by food businesses in Western Greece”, International Journal of Business Continuity and Risk Management, 9(2), pp. 153-170, 2019, DOI: 10.1504/IJBCRM.2019.098805. (Λίστες: Scopus, Scholar Google).
 35. Hera Antonopoulou, Constantinos Halkiopoulos, Olympia Barlou, Grigorios N. Beligiannis, “Transition from Educational Leadership to e-Leadership: A Data Analysis Report from TEI of Western Greece”, International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 18(9), pp. 238-255, 2019. (Λίστες: Scopus, Scholar Google).
 36. Christina Iliopoulou, Ioannis Tassopoulos, Konstantinos Kepaptsoglou and Grigorios Beligiannis, “Electric Transit Route Network Design Problem: Model and Application”, Transportation Research Record, 2673(8), pp. 264-274, 2019. (Λίστες: Scopus, Scholar Google)
 37. Α. Πλιακούρα Α., Μπεληγιάννης Γ., Κοντογεώργος Α., «Το Αγροτικό Συνεταιριστικό Μοντέλο Επιχειρηματικότητας Μέσα από τη Διεθνή Βιβλιογραφία», Κοινωνική Οικονομία, ISSN 2407-9626, Τεύχος 18, Δεκέμβριος 2019.
 38. Alexandra Pliakoura, Grigorios Beligiannis, Achilleas Kontogeorgos “Use and Satisfaction with Integrated Learning Management Systems: The case of the Greek Open eClass”, International Journal of Innovation in Education, 6(2) 2020. (Λίστες: Scholar Google)
 39. Ioannis X. Tassopoulos, Christina A. Iliopoulou and Grigorios N. Beligiannis, “Solving the Greek school timetabling problem by a Mixed Integer Programming model”, Journal of the Operational Research Society, 71(1), pp. 117-132, 2020. (Λίστες: ISI, Scopus, DBLP, ABS, Scholar Google)
 40. Hera Antonopoulou, Constantinos Halkiopoulos, Olympia Barlou, Grigorios N. Beligiannis, “Leadership types and digital leadership in higher education: behavioural data analysis from University of Patras in Greece”, Education and Training 19(4), pp. 110-129, 2020. (Λίστες: Scopus, Scholar Google)
 41. Iosif V. Katsaragakis, Ioannis X. Tassopoulos, Grigorios N. Beligiannis, “Solving the Urban Transit Routing Problem Using a Cat Swarm Optimization-Based Algorithm”, Algorithms 2020, 13, 223; doi:10.3390/a13090223. (Λίστες: Scopus, Emerging Sources Citation Index (ESCI – Web of Science, Scholar Google)
 42. Alexandra Pliakoura, Grigorios Beligiannis, Achilleas Kontogeorgos “Education in Agricultural entrepreneurship: training needs and learning practices”, International Journal of Innovation in Education, in press. (Λίστες: Scopus, Scholar Google)

Κεφάλαια σε Επιστημονικά Βιβλία


 1. N. Spanoudakis, K. Pendaraki and G. Beligiannis, “Portfolio Construction Using Argumentation and Hybrid Evolutionary Forecasting Algorithms”, Computational Intelligence for Trading and Investment, Edited by Christian Dunis, Spiros Likothanassis, Andreas Karathanasopoulos, Georgios Sermpinis, Konstantinos Theofilatos, Series: Routledge Advances in Experimental and Computable Economics, Routledge, 2013, pp. 146-174 (http://www.amazon.co.uk/Computational-Intelligence-Techniques-Investment-Experimental/dp/toc/0415636809).
 2. Konstantina Pendaraki, Grigorios N. Beligiannis and Alexandra Lappa, “Mutual Fund Prediction Models Using Artificial Neural Networks and Genetic Programming”, In: Mutual Funds. Performance, Types, and Impacts on Stock Returns, D. Edwards (Ed.), Nova Science Publishers, Inc., New York, 2017, pp. 93-127, ISBN: 978-1-53610-633-6.
 3. Alexandra Pliakoura, Grigorios Beligiannis, Achilleas Kontogeorgos, “Enhancing Agricultural Entrepreneurship Through Mobile Applications in Greece: The Case of a “Farm Management” Application”, In: Opportunities and Strategic Use of Agribusiness Information Systems, Ferdinand Ndifor Che, Kenneth D. Strang and Narasimha Rao Vajjhala (Eds.), IGI Global, 2021, pp. 93-127, ISBN13: 9781799848493, ISBN10: 1799848493, http://doi:10.4018/978-1-7998-4849-3.

Συνέδρια

 1. G. N. Beligiannis, K. G. Berketis, S. D. Likothanassis and D. A. Fotakis, “Evolutionary Multimodel Partitioning Filters for Multivariable Systems”, IX European Signal Processing Conference (EUSIPCO-98), pp. 2149-2152, Island of Rhodes, Greece, September 8-11, 1998. (Υποβολή με full paper)
 2. G. N. Beligiannis, E. N. Demiris and S. D. Likothanassis, “EVOLUTIONARY AR MODEL IDENTIFICATION WITH UNKNOWN PROCESS ORDER”, 6th IEEE International Workshop on Intelligent Signal Processing and Communication Systems (ISPACS ’98), pp. 854-858, Melbourne, Australia, November 4-6, 1998. (Υποβολή με full paper)
 3. G. N. Beligiannis, E. N. Demiris and S. D. Likothanassis, “EVOLUTIONARY ARMA MODEL IDENTIFICATION WITH UNKNOWN PROCESS ORDER”, 3rd IMACS/IEEE International Conference on Circuits, Systems and Computers (CSCC’99), pp. 1951-1958, Athens, Greece, July 4-8, 1999. (Υποβολή με full paper)
 4. E. N. Demiris, S. D. Likothanassis and G. N. Beligiannis, “NONLINEAR AR MODEL IDENTIFICATION WITH UNKNOWN PROCESS ORDER”, 3rd IMACS/IEEE International Conference on Circuits, Systems and Computers (CSCC’99), pp. 3151-3156, Athens, Greece, July 4-8, 1999. (Υποβολή με full paper)
 5. G. N. Beligiannis, E. N. Demiris and S. D. Likothanassis, “EVOLUTIONARY MULTIMODEL PARTITIONING FILTERS FOR NONLINEAR SYSTEMS”, Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO’99) (poster), Orlando, Florida USA, July 14-17, 1999. (Υποβολή με full paper)
 6. G. N. Beligiannis, S. D. Likothanassis and S. K. Katsikas, “Evolutionary System Identification Using Multi Model Partitioning Theory”, 5th International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis (ISAS’99), vol. VI, pp. 469-475, Orlando, USA, July 31 – August 4, 1999. (Υποβολή με full paper)
 7. G. N. Beligiannis, E. N. Demiris and S. D. Likothanassis, “EVOLUTIONARY NON LINEAR MULTI MODEL PARTITIONING FILTERS”, IEEE International Workshop on Intelligent Signal Processing (WISP’99), pp. 77-82, Budapest, Hungary, September 4-7, 1999. (Υποβολή με full paper)
 8. G. N. Beligiannis, E. N. Demiris and S. D. Likothanassis, “Self-Adaptive Evolution Strategies for ARMA Model Identification”, X European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2000), Tampere, Finland, September 5-8, 2000. (Υποβολή με full paper)
 9. E. N. Demiris, S. D. Likothanassis, G. N. Beligiannis and A. V. Adamopoulos, “NONLINEAR AR MODEL IDENTIFICATION WITH UNKNOWN PROCESS ORDER”, IEEE International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems (ISPACS 2000), pp.777-782, Honolulu, Hawaii, USA, November 5-8, 2000. (Υποβολή με full paper)
 10. G. N. Beligiannis, S. D. Likothanassis and D. G. Lainiotis, “Evolutionary Parameter Quantization for Adaptive Estimation”, 2nd IEEE International Workshop on Intelligent Signal Processing (WISP 2001), pp. 111-113, Budapest, Hungary, May 24-25, 2001. (Υποβολή με full paper)
 11. G. N. Beligiannis, S. D. Likothanassis and E. N. Demiris, “A Robust Hybrid Evolutionary Method for ARMA Model Identification”, 2nd IEEE R8-EURASIP Symposium on Image and Signal Processing and Analysis (ISPA’01), pp. 633-638, Pula, Croatia, June 19-21, 2001. (Υποβολή με full paper)
 12. A. V. Adamopoulos, P. A. Anninos, S.D. Likothanassis, E. F. Georgopoulos & G. N. Beligiannis, “Genetically Optimized Multi-Layered Perceptrons for the Prediction of Biomagnetic Signals”, NNESMED 2001 – NEURAL NETWORKS AND EXPERT SYSTEMS IN MEDICINE AND HEALTHCARE, pp. 81-83, Milos Island, Greece, 20-22 June 2001. (Υποβολή με Abstract)
 13. A. Adamopoulos, P. Anninos, E. Demiris, S. Likothanassis and G. Beligiannis, “Evolutionary Multimodel Analysis of the Fetal Magnetocardiogram”, EUROGEN 2001 – Evolutionary Methods for Design, Optimisation and Control with Applications to Industrial Problems, pp. 305-310, International Center for Numerical Methods in Engineering (Cmine), Athens, Greece, 19-21 September 2001. (Υποβολή με Extended Abstract)
 14. Γ. Μπεληγιάννης, Κ. Γιωτόπουλος, Σ. Λυκοθανάσης, Γ. Πασχάλης και Π. Πιντέλας, “Χρήση Τεχνικών Υπολογιστικής Νοημοσύνης για τη Βελτιστοποίηση Μοντέλου Μαθητή”, 5o Πανελλήνιο Συνέδριο, Διδακτική των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση, poster, Πανεπιστήμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, 12-14 Οκτωβρίου, 2001. (Υποβολή με Abstract)
 15. S. D. Likothannassis, G. N. Beligiannis, D. A. Fotakis, D. K. Fragoudis and K. Giotopoulos, “AN EVOLUTIONARY COMPUTATION TECHNIQUE FOR USER PROFILE OPTIMIZATION”, 3rd International Conference on Information Reuse and Integration (IRI-2001), pp. 24-29, Luxor Hotel, Las Vegas, Nevada USA, November 27-29, 2001. (Υποβολή με full paper)
 16. A. V. Adamopoulos, E. N. Demiris, S. D. Likothanassis, G. N. Beligiannis and P. A. Anninos, “Adaptive Multimode Analysis of the Magnetoencephalogram of Epileptic Patients”, European Symposium on Intelligent Technologies, Hybrid Systems and their implementation on Smart Adaptive Systems (EUNITE 2001), pp. 417-422, Tenerife, Spain, 13-14 December 2001. (Υποβολή με full paper)
 17. G. N. Beligiannis, K. C. Giotopoulos, S. D. Likothanassis, G. P. Paschalis and P. Pintelas, “STUDENT MODEL OPTIMIZATION USING EVOLUTIONARY COMPUTATION TECHNIQUES”, NETWORKED LEARNING IN A GLOBAL ENVIRONMENT (NL-2002), Challenges and Solutions for Virtual Education, Technical University of Berlin, Germany, May 1-4, 2002. (Υποβολή με full paper)
 18. A. V. Adamopoulos, P. A. Anninos, S .D. Likothanassis, G. N. Beligiannis, L. V. Skarlas, E. N. Demiris and P. Papadopoulos, “Evolutionary Self-adaptive Multimodel Prediction Algorithms of the Fetal Magnetocardiogram”, 14th International Conference on Digital Signal Processing (DSP 2002), Vol. II, pp. 1149-1152, Santorini, Greece, 1-3 July, 2002. (Υποβολή με full paper)
 19. G. N. Beligiannis, S. D. Likothanassis and L. V. Skarlas, “Evolutionary Multi-Model Estimators for ARMA System Modeling and Time Series Prediction”, 7th International Work Conference on Artificial and Natural Neural Networks (IWANN2003), Vol. II, pp. 409-416, Mahon, Menorca (Balearic Islands, Spain), June 3-6, 2003. Also in Lectures Notes in Computer Science, Vol. 2687, pp. 409-416, Springer – Verlag Heidelberg, 2003. (Υποβολή με full paper)
 20. G. N. Beligiannis, L. V. Skarlas, S. D. Likothanassis and K. Perdikouri, “Nonlinear Model Structure Identification of Complex Biomedical Data Using a Genetic Programming Based Technique”, 3rd IEEE International Workshop on Intelligent Signal Processing (WISP 2003), pp.249-254, Budapest, Hungary, 4-6 September, 2003. (Υποβολή με full paper)
 21. Christos Giannoulis, Grigorios Beligiannis, Spiridon Likothanassis, Ioannis Hatzilygeroudis and Lambros Skarlas, “Novel Fitness Functions in Genetic Algorithms for Human Immune System Simulation”, 3rd Hellenic Conference on Artificial Intelligence (SETN?2004), pp. 149-158, Samos, Greece, 5-8 May, 2004. (Υποβολή με full paper)
 22. Grigorios N. Beligiannis, Georgios A. Tsirogiannis, Panayotis E. Pintelas, “Restartings: A Technique to Improve Classic Genetic Algorithms’ Performance”, International Conference on Computational Intelligence (ICCI 2004), pp. 404-407, Istanbul, Turkey, 17th-19th December, 2004. (Υποβολή με full paper)
 23. Grigorios N. Beligiannis, Georgios A. Tsirogiannis and Panayotis E. Pintelas, “”Intuition” Operator: Providing Genomes with Reason”, International Conference on Computational Intelligence (ICCI 2004), pp. 65-68, Istanbul, Turkey, 17th-19th December, 2004. (Υποβολή με full paper)
 24. Lambros V. Skarlas, Grigorios N. Beligiannis, Efstratios F. Georgopoulos and Adam V. Adamopoulos, “Modeling the Electrical Activity of the Human Heart Using an Artificial Neural Network”, International Conference on Signal Processing (ICSP 2004), pp. 134-137, Istanbul, Turkey, 17th-19th December, 2004. (Υποβολή με full paper)
 25. Konstantinos C. Giotopoulos, Christos E. Alexakos, Grigorios N. Beligiannis and Spiridon D. Likothanassis, “Integrating Agents and Computational Intelligence Techniques in E-learning Environments”, International Conference on Computational Intelligence (ICCI 2005), pp. 231-238, Prague, Czech Republic, 26th-28th August, 2005. (Υποβολή με full paper)
 26. Constantinos Koutsojannis, Grigorios Beligiannis, Ioannis Hatzilygeroudis, Constantinos Papavlasopoulos “Using a Hybrid AI Approach for Exercise Difficulty Level Adaptation”, International Workshop on Combining Intelligent an Adaptive Hypermedia Methods/Techniques in Web Based Education Systems (CIAH ?05), pp. 45-52, Salzburg, Austria, 6th-9th September, 2005. (Υποβολή με full paper)
 27. G. N. Beligiannis, “Evolutionary Lainiotis’ Algorithms for System Identification: A Survey”, 12th International Workshop on Systems, Signals & Image Processing (IWSSIP 2005), pp. 63-67, Chalkida, Greece, 22nd – 24th September, 2005. (Υποβολή με full paper)
 28. Christos E. Alexakos, Konstantinos C. Giotopoulos, Eleni J. Thermogianni, Grigorios N. Beligiannis, Spiridon D. Likothanassis, “Integrating E-learning Environments with Computational Intelligence Assessment Agents”, 3rd International Conference on Computer Science (ICCS 2006), 13th World Enformatika Conference, pp. 233-238, Budapest, Hungary, 26th-28th May, 2006. (Υποβολή με full paper)
 29. Grigorios Beligiannis, Ioannis Hatzilygeroudis, Constantinos Koutsojannis and Jim Prentzas, “A GA Driven Intelligent System for Medical Diagnosis”, Proceedings of the 10th International Conference on Knowledge-Based & Intelligent Information & Engineering Systems (KES 2006), Bournemouth International Conference Centre, 9th-11th October, 2006. (acceptance rate: 34%). Also in Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) 4251 LNAI – I, pp. 968-975. (Υποβολή με full paper)
 30. Konstantinos Theofilatos, Grigorios N. Beligiannis and Spiridon D. Likothanassis, “Combining Evolutionary and Stohastic Gradient Techniques for System Identification”, Conference in Numarical Analysis (NUMAN 2007) – Recent Approaches to Numarical Analysis: Theory, Methods and Applications, 3rd-7th September 2007, Kalamata, Greece. (Υποβολή με extended Abstract)
 31. Charalampos N. Moschopoulos, Panagiotis Tsiatsis, Grigorios N. Beligiannis, Dimitrios Fotakis and Spiridon D. Likothanassis, “Dealing with Large Datasets Using An Artificial Intelligence Clustering Tool” , 1st International Workshop on Applications with Artificial Intelligence (in conjuction with the IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI 2007), 29th-31st October 2007, Patras, Greece. (Υποβολή με full paper)
 32. Charalampos N. Moschopoulos, Christos E. Alexakos, Christina Dosi, Grigorios N. Beligiannis and Spiridon D. Likothanassis, “A User-Friendly Evolutionary Tool for High-School Timetabling”, 1st International Workshop on Applications with Artificial Intelligence (in conjuction with the IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI 2007), 29th-31st October 2007, Patras, Greece. (Υποβολή με full paper)
 33. Nikolaos Spanoudakis, Konstantina Pendaraki and Grigorios Beligiannis, “COMBINING ARGUMENTATION AND HYBRID EVOLUTIONARY SYSTEMS IN A PORTFOLIO CONSTRUCTION APPLICATION”, 1st International Workshop on Combining Intelligent Methods and Applications (CIMA 2008), in conjuction with the European Conference on Artificial Intelligence (ECAI 2008), 21st-22nd July 2008, Patras, Greece. (Υποβολή με full paper)
 34. A. Liopa-Tsakalidi, SKonstantinidou-Doltsinis, G. N. Beligiannis, “Studying the Effect of Fungicides on Tomato Plant Growth by Modeling the Richards Function Using Evolutionary Algorithms”, 3rd International Congress on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food, Forestry and Environment (ITAFFE’10), June 14-18, 2010, Ondokuz Mayis University, Samsun, Turkey. (Υποβολή με abstract).
 35. A. Liopa-Tsakalidi, SKonstantinidou-Doltsinis, G. N. Beligiannis, “Studies on the Efficacy of Extracts of Reynoutria Sachalinensison CucumberGrowth Using the Richards Function and Evolutionary Modelling”, Proceedings of the 33rd International Conference on Information Technology Interfaces (ITI 2011), pp. 545-550, June 27-30, Cavtat/Dubrovnik, Croatia. (Υποβολή με full paper)
 36. Charalampos Moschopoulos, Grigorios Beligiannis, Sophia Kossida and Spiridon Likothanassis, “Optimizing filter processes on protein interaction clustering results using genetic algorithms”, Proceedings of the 1st Workshop on Computational Intelligence Applications in Bioinformatics (CIAB 2011) in conjunction with the 12th EANN / 7th AIAI Joint Conferences, Corfu, Greece, 15-18 September, 2011. Also in Engineering Applications of Neural Networks, IFIP Advances in Information and Communication Technology, Volume 363/2011, Springer Boston, 2011, pp. 463-470. (Υποβολή με full paper)
 37. Perlis, V., Akasiadis, C., Theofilatos, K., Beligiannis, G.N., Likothanassis, S.D., “Applying computational intelligence approaches to the staff scheduling problem”, ECTA 2011, FCTA 2011 – Proceedings of the International Conference on Evolutionary Computation Theory and Applications and International Conference on Fuzzy Computation Theory and Applications, pp. 168-173, 24-26 October, 2011, Paris, France. (Υποβολή με full paper).
 38. C. Moschopoulos, D. Popovic, A. Sifrim, G. Beligiannis, B. De Moor, Y. Moreau, “A Genetic Algorithm for Pancreatic Cancer Diagnosis”, Proceedings of the 14th International Conference EANN 2013, Halkidiki, Greece, September 13-16, 2013. Also in Engineering Applications of Neural Networks, Volume 384, 2013, pp 222-230. (Υποβολήμεfull paper). (Λίστες:Scopus,  Scholar Google).
 39. Katsaragakis, I.V., Tassopoulos I.X. and Beligiannis, G.N., “A comparative study of population based algorithms on the school timetabling problem”, 14th Special Conference of the Hellenic Operational Research Society, 11th Meeting of Multicriteria Decision Analysis, 12-14 March 2015, Agrinio, Greece, pp. 29-30.
 40. Solos, I.P., Tassopoulos I.X. and Beligiannis, G.N., “Solving efficiently the nurse rostering problem using variable neighborhood search algorithms”, 14th Special Conference of the Hellenic Operational Research Society, 11th Meeting of Multicriteria Decision Analysis, 12-14 March 2015, Agrinio, Greece, pp. 31-32.
 41. Πλιακούρα Αλεξάνδρα, Μπεληγιάννης Γρηγόριος, Κοντογεώργος Αχιλλέας, «Χρήση και Ικανοποίηση από τα Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης: Η Περίπτωση του e Class του Πανεπιστημίου Πατρών», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή – «Ελλάδα-Ευρώπηη 2020: Εκπαίδευση, Δια βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», 28-30 Σεπτεμβρίου 2018, Λαμία, Ελλάδα.
 42. Πλιακούρα Αλεξάνδρα, Μπεληγιάννης Γρηγόριος, Κοντογεώργος Αχιλλέας «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διαχείριση Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Αξιολόγηση της εφαρμογής “agrofarm”», Πρακτικά 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας, Επαναπροσδιορίζοντας την Ανάπτυξη της Υπαίθρου στη Σύγχρονη Ψηφιακή Εποχή, 1-2 Νοεμβρίου 2018, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Αίθουσα Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, pp. 115-116.
 43. Β. Μήτσος, Α. Κοντογεώργος και Γ. Μπεληγιάννης, «O βαθμός χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων από τις επιχειρήσεις τροφίμων στη Δυτική Ελλάδα», Πρακτικά 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας, Επαναπροσδιορίζοντας την Ανάπτυξη της Υπαίθρου στη Σύγχρονη Ψηφιακή Εποχή, 1-2 Νοεμβρίου 2018, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Αίθουσα Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, pp. 187-188.
 44. Bill Mitsos, Axilleas Kontogeorgos, Grigorios Beligiannis, “What information systems are used by food businesses in Western Greece?”, 12th EFITA International Conference, June 27-29, 2019, Rhodes Island, Greece.
 45. Alexandra Pliakoura, Grigorios Beligiannis, Achilleas Kontogeorgos and Fotios Chatzitheodoridis, “Investigating Farmers’ Entrepreneurial Intention: Some Evidence from Greece”, 12th International Conference Economies of the Balkan and Eastern European Countries, ΕΒΕΕC 2020, May 29-31, 2020, Opatija, Croatia.

Επισυναπτόμενα:

Αρχείο
Περιγραφή