Αθανασία Μαυρομμάτη


Αθανασία Μαυρομμάτη, Επίκουρος Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομία (Μακροοικονομία, Μικροοικονομία) και Αγροτική Οικονομία


 • Email: ,
 • Τηλέφωνο: +30 26410 74123,
 • Γραφείο: Γραφείο 2.9,
 • Ώρες Γραφείου: Τρίτη 13:00-15:00, Τετάρτη 11:30-12:30

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι


 • 1992 – 1997, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τμήμα Οικονομικών Επιστημών
 • 1997 – 2000, M.A.I.Ch (Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων), Master in Economic & Management Sciences
 • 2000 – 2005, Πολυτεχνείου Κρήτης, Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διδακτορική Διατριβή «Ιεραρχία Αποφάσεων στον Αγροτικό Τομέα και Μέθοδοι Επίλυσης Διεπίπεδου Προγραμματισμού»

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα


 • Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική
 • Οικονομική των Επιχειρήσεων
 • Εφαρμοσμένα Οικονομικά
 • Μακροοικονομική
 • Αγροτική Οικονομία
 • Οικονομικά της Βιομηχανίας
 • Θεωρία Παιγνίων

Δημοσιεύσεις


Ενδεικτικά:

 1. A. Karakitsiou,  A. Mavrommati, A. Migdalas, (2018) «Service Quality Assessment in Retail Industry: Some Evidence from Supermarkets in Greece». Int. J. of Decision Support Systems (IJDSS), 3(1-2), pp. 128–142.
 2. A. Karakitsiou, M. Kourgiantakis,  A. Mavrommati, A. Migdalas, (2018) «Regional Efficiency Evaluation by Input-oriented Data Envelopment Analysis of Hotel and Restaurant Sector».  Operational Research an International Journal, pp 1-18.
 3. A. Karakitsiou, A. Mavrommati. (2017) «Machine learning methods in tourism demand forecasting: Some evidence from Greece». MIBES Transactions, Vol 11, Issue 1, pp 92-105.
 4. Athanasia Mavrommati (2012) «A Stackelberg duopoly with binary choices of   objectives».  Economics Bulletin. Vol. 32, No. 1, pp. 843-853.
 5. A. Mavrommati, and A. Papadopoulos. (2005). «Measuring Advertising Intensity and Intangible Capital In the Greek Food Industry». Applied Economics. Vol.  37, No. 15,  pp. 1777-1787.
 6. A. Chinchuluun, A. Karakitsiou, and A. Mavrommati, (2006). «Game Theory Models and their Applications in Inventory Management and Supply Chain», In: Chinchuluun, A., Migdalas, A., Pardalos, P.M., and Pitsoulis, L., editors, Pareto Optimality, Game Theory and Equilibria, Springer.

Επισυναπτόμενα:

Αρχείο
Περιγραφή