Κλεάνθης Κατσαρός


Κατσαρός Κλεάνθης, Επίκουρος Καθηγητής


 • Βιογραφικό: CV_Gr
 • Tηλ.:
 • E-mail:
 • Γραφείο: Α κτίριο, ισόγειο
 • Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 18:00-21:00 (συστήνεται να προηγείται επικοινωνία με email)

Γνωστικό αντικείμενο

Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά


Σπουδές

 • Δίπλωμα Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2002.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2005.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών και Οικονομικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2007.
 • Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2012.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά
 • Διοίκηση Αλλαγής
 • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
 • Ηγεσία
 • Συναισθηματική Νοημοσύνη
 • Απόδοση Ατόμου
 • Απόδοση Οργανισμών

Δημοσιεύσεις


Βιβλία

Βακόλα, Μ. και Κατσαρός,  Κ. Κ. (2020), Διοικώντας τις αλλαγές στις επιχειρήσεις, Αθήνα, Εκδόσεις Μπένος, ISBN: 139789603591580.


Περιοδικά

Katsaros, K.K. (2024), Firm performance in the midst of the Covid-19 Pandemic: The role of perceived organizational support during change and work engagement, Employee Relations (Under publication, DOI: 10.1108/ER-07-2022-0313).

Sanders, K. et al. (2024), Adopting an Attributional Perspective of HR Strength in Times of Crisis: A Cross-Cultural Study, Journal of Business Research, 171, 114365 (Country Collaborator).

Katsaros, K.K. and Tsirikas, A. (2023), “Exploring behavioral change support: the role of perceived uncertainty and self- and other-interest in change “, Leadership & Organization Development Journal, 44 (4), pp. 503-519.

Katsaros, K.K. (2022), Exploring the inclusive leadership and employee change participation relationship: the role of workplace belongingness and meaning-making”, Baltic Journal of Management, 17 (2), pp. 158-173.

Katsaros, K.K. & Tsirikas, A. (2022), Perceived change uncertainty and behavioral change support: The role of positive change orientation, Journal of Organizational Change Management, 35 (3,) pp. 511-526.

Vakola, M., Petrou, P. & Katsaros, K.K. (2021), Work engagement and job crafting as conditions of ambivalent employees’ adaptation to organizational change, The Journal of Applied Behavioral Science, 57 (1), pp. 57–79.

Katsaros, K.K. Tsirikas, A. & Kosta, G. (2020), The impact of leadership on firm financial performance: The mediating role of employees’ readiness to change, Leadership & Organization Development Journal, 41 (3), pp. 333-347.

Staboulis, M., Tsirikas, A. & Katsaros, K.K. (2019), Relation of horizontal skills with specializations based on industry dynamics in regional labor markets. The case of the Attica region, Development Management, 17 (3), pp. 35-53.

Katsaros, K.K., Tsirikas, A. & Nicolaidis, C. (2015), Firm performance: The role of CEOs’ emotional and cognitive characteristics, International Journal of Business and Economic Sciences and Applied Research, 8 (1), pp. 51-82.

Katsaros, K.K., Tsirikas, A. & Bani S. (2014), CEOs’ attitudes to change, strategic flexibility and organizational performance in Greek ICT industry, (2015), International Journal of Management Sciences, 4 (12), pp. 567-581.

Tsirikas, A. & Katsaros, K.K., Linking knowledge management, job satisfaction and productivity in the Greek public sector, (2014), International Journal of Knowledge Management Studies, 5 (3/4), pp. 244-264.

Tsirikas, A. & Katsaros, K.K. (2014), Empowerment in Greek Public Sector: The Evidence from Top Management Executives, Advances in Business Related Scientific Research Journal, 5 (1), pp. 67-83.

Katsaros, K.Κ., Tsirikas, A., Bani S. & Nicolaidis, C., (2014), Towards a tolerance of ambiguity model in Greek tourism industry, (2014), Journal of Tourism and Hospitality Management, 2 (3), pp. 106–113.

Katsaros, K.K., Tsirikas, A. & Bani S. (2014), Exploring employees’ perceptions, job-related attitudes and characteristics during a planned organizational change, International Journal of Business Science and Applied Management, 9 (1), pp. 36–50.

Katsaros, K.K., Tsirikas, A. & Nicolaidis, C. (2014), Managers’ workplace attitudes, tolerance of ambiguity and firm performance: the case of Greek banking industry, Management Research Review, 37 (5), pp.442 – 465.

Nicolaidis, C. & Katsaros K.K. (2013), Emotions towards Change “A Case of Northern Greek IT Industry”, Oxford Journal: An International Journal of Business & Economics, 8 (2), pp. 83-92.

Katsaros, K.K. & Tsirikas, A. (2012), Hotel managers’ behaviour towards change uncertainty in Greece, Tourismos: An International Multidisciplinary Journal οf Tourism, 7 (2), pp. 359–379.

Tsirikas, A., Katsaros, K.K. & Nicolaidis, C. (2012) ‘Modelling and benchmarking organisations’ memory capabilities’, International Journal of Knowledge and Learning, 8 (3/4), pp. 328–351.

Tsirikas, A., Katsaros, K.K. & Nicolaidis, C. (2012) Knowledge management, tolerance of ambiguity and productivity: Evidence from the Greek public sector, Employee Relations, 34 (4), pp. 344 -359.

Katsaros, K.K., & Nicolaidis, C. (2012), Personal traits, emotions and attitudes in the workplace: Their effect on managers’ tolerance of ambiguity, The Psychologist-Manager Journal, 15 (1), pp. 37-55.

Nicolaidis, C. & Katsaros K.K. (2011), Tolerance of ambiguity and emotional attitudes in a changing business environment: a case of Greek IT CEOs, Journal of Strategy and Management, 4 (1), pp. 44-61.

Nicolaidis, C. & Katsaros K.K. (2010), Emotions towards Change “A Case of Northern Greek IT Industry”, International Journal of Business & Economics, 10 (1), pp. 65-74.


Κεφάλαια σε Επιστημονικά Βιβλία

Κατσαρός  Κ.Κ. (2015),  Ετοιμότητα για Οργανωσιακή Αλλαγή: Ένα Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα στο Σύγχρονο Επιχειρηματικό Περιβάλλον, στο Α. Τσάμης (επιμ.),  Διαστάσεις Επιχειρηματικότητας II, Πάντειον Πανεπιστήμιο, Σ. 200-221, ISBN: 978-960-85708-7-0.

Κατσαρός  Κ.Κ. (2023),  Εξετάζοντας την ετοιμότητα για αλλαγή και την διοίκηση των αλλαγών στο δημόσιο τομέα στο πλαίσιο της πανδημίας του κορονοϊού (COVID-19), στο Σ. Πλυμάκης (επιμ.),  Πανδημία του κορονοϊού και δημόσια πολιτική στην Ελλάδα: από την κρίση, στη μεταρρύθμιση, Εκδόσεις Σιδέρης, σ. 145-158, ISBN: 978-960-08-0949-7.


Συνέδρια

Sanders, K. et al. (2021), The antecedents of HR strength in times of crisis: an attributional lens, Academy of management proceedings, 2021 (1), pp. 11154.

Vakola, M., Petrou, P. & Katsaros, K.K. (2019), Work engagement and job crafting as conditions of ambivalent employees’ adaptation to organizational change, Academy of management proceedings, 2019 (1), pp. 14266.

Vakola, M., Katsaros, K.K., & Petrou, P., Ambivalence and adaptive performance: The moderating role of work engagement, 19th Congress of the European Association of Work and Organizational Psychology, May 29-June 1, 2019, Turin, Italy.

Tsirikas, A., & Katsaros, K.K, The future of Strategic Human Resources Management: Developing the desired workforce, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τυποποίηση, τα Πρότυπα και την Ποιότητα: «Ποιότητα και Πρότυπα στην Εκπαίδευση, την Επαγγελματική Κατάρτιση και τη Δια Βίου Μάθηση», Μάιος 27-28, 2016, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Tsirikas, A., & Katsaros, K.K, Individual, Team and Organizational Learning. Interractions and Best Practices, 2nd International Conference on Reimagining Schooling, September 24-26, 2015, Thessaloniki, Greece.

Katsaros, K.K., & Vakola, M., Responding to change recipients’ reactions: A conceptual model, 17th Congress of the European Association of Work and Organizational Psychology, May 20-23, 2015, Oslo, Norway.

Τσιρίκας, Α., Σκορδάρης, Α., Κουτράκης, Σ., & Κατσαρός, Κ., Μοντελοποιώντας τη Μανθάνουσα Οργάνωση, 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Διά Βίου Μάθησης «Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία: Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία», Ιούνιος 27-28, 2015, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Katsaros, K.K., Tsirikas, A., & Nicolaidis, C., Towards a tolerance of ambiguity model in Greek tourism industry, in the proceedings of the International Conference on Tourism – Tourism in an Era of Uncertainty, April 27-30, 2011, Rhodes island, Greece.

Nicolaidis, C., & Katsaros, K.K., Greek banks managers’ job satisfaction in a changing business environment: The effect of their emotions towards change, in the proceedings of the 3rd International Conference On Accounting & Finance, August 26-27, 2010, Skiathos island, Greece.

Nicolaidis, C., & Katsaros, K.K., Εxploring Greek hotel managers’ readiness to change: the effect of locus of control, involvement and job satisfaction, in the proceedings of the International Congress on Tourism Heritage and Innovation, June 21-23, 2010, Porto, Portugal.

Nicolaidis, C., & Katsaros, K.K., Emotional attitudes towards change and readiness to change: a case of Greek hotel managers, in the proceedings of the International Conference on Tourism Development and Management, September 11-14, 2009, Kos island, Greece.

Nicolaidis, C., & Katsaros, K.K., Managing strategic change in the Greek banking sector: Change readiness, involvement, locus-of-control, in the proceedings of the 2nd International Conference On Accounting & Finance, August 28-29, 2008, Thessalonica, Greece.

Nicolaidis, C., & Katsaros, K.K., Emotions towards Change “A Case of Northern Greek IT Industry”, in the proceedings of the 7th Global Conference on Business & Economics, October 13-14, 2007, Rome, Italy.

Nicolaidis, C., & Katsaros, K.K., Emotions towards Strategic Change in a dynamic and complex business environment: A case of IT Industry”, in the proceedings of the International Conference Emotions and Interpersonal Skills at work, June 3 – 4, 2005, Thessalonica, Greece.

Επισυναπτόμενα:

Αρχείο Περιγραφή
pdf Βιογραφικό Κλεάνθης Κατσαρός