Γεώργιος Κεχαγιάς George Kechagias


Κεχαγιάς Γεώργιος, Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Υδάτινα Οικοσυστήματα – Οικολογία


 • Βιογραφικό Σημείωμα CV_Gr  – CV_En
 • Tηλ.: 26410 74136uploads
 • E-mail:
 • Γραφείο: Νέο Κτήριο: 2ος όροφος Γ. Σεφέρη 2
 • Ώρες Γραφείου: Τετάρτη & Πέμπτη 10:00-12:00.

Σπουδές

 • Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών, (1990)
 • Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών με θέμα: «Συμβολή στη μελέτη της Βιολογίας και Οικολογίας των Χαιτογνάθων των Ελληνικών θαλασσών», (1996)

Διδασκόμενα μαθήματα

 • Βιολογία
 • Παραγωγή τροφής από υδάτινα οικοσυστήματα.
 • Σύνταξη Επιστημονικών Εργασιών & Τεχνικών Εκθέσεων
 • Εσωτερικά ύδατα (Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Βιολογία και οικολογία υδρόβιων οργανισμών σε θαλάσσιες περιοχές και σε εσωτερικά ύδατα της Ελλάδας
 • Διατροφή ιχθύων και άλλων υδρόβιων οργανισμών
 • Αλιευτική τεχνολογία
 • Υδάτινη ρύπανση, Μικροπλαστικά
 • Βιοκαύσιμα από φυτοπλαγκτό
 • Aξιοποίηση βιομάζας και παραπροϊόντων τροφίμων για εφαρμογές στη συσκευασία, τη συντήρηση, την επεξεργασία και την ασφάλεια τροφίμων
 • Κυκλική οικονομία
 • Χερσαία οικολογία, αγροοικολογία, φυτοοικολογία,
 • Οικολογία τοπίου,
 • Διατροφικές σχέσεις οργανισμών και ανθρώπου 

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

 • Salmas CE, Kolia E, Avdylaj L, Kopsacheili A, Zaharioudakis K, Georgopoulos S, Leontiou A, Katerinopoulou K, Kehayias G, Karakassides A, Proestos C, Giannakas AE. 2023. Thymol@Natural Zeolite nanohybrids for Chitosan/Poly-vinyl-alcohol based hydrogels applied as active pads for strawberries preservation. Gels, 9, 570.
 • Giannakas AE, Salmas CE, Moschovas D, Baikousi M, Kollia E, Tsigkou V, Karakassides A, Leontiou A , Kehayias G, Avgeropoulos, A., Proestos, C. 2022. Nanocomposite Film Development Based on Chitosan/Polyvinyl Alcohol Using ZnO@montmorillonite and ZnO@Halloysite Hybrid Nanostructures for Active Food Packaging Applications. Nanomaterials, 12(11), 1843.
 • Vasilopoulou G, Kehayias G, Kletou D, Kleitou P, Triantafyllidis V, Zotos A, Antoniadis K, Rousou M, Papadopoulos V, Polykarpou P, Tsiamis G. 2021. Microplastics Investigation Using Zooplankton Samples from the Coasts of Cyprus (Eastern Mediterranean). Water, 13, 2272.
 • Vlami V, Danek J, Zogaris S, Gallou E, Kokkoris IP, Kehayias G, Dimopoulos P. Residents’ views on landscape and ecosystem services during a wind farm proposal in an island protected area. Sustainability, 12, 2442, doi:10.3390/su12062442.
 • Kehayias G, Tzavali A, Gini M, Michopoulou E, Tsounis L Fish predation in the proximity of purse seine fishing lights: The case of Atherina boyeri(Actinopterygii: Atheriniformes: Atherinidae) in a Greek Lake. Acta Ichthyol. et Pisc. 48(1): 51–60.
 • Vlami V, Kokkoris IP, Zogaris S, Cartalis C, Kehayias G, Dimopoulos P. 2017. Cultural landscapes and attributes of “culturalness” in protected areas: An exploratory assessment in Greece. Science of the Total Environment, 595: 229-243.
 • Kehayias G, Bouliopoulos D, Chiotis N, Koutra P. 2016. A photovoltaic-battery-LED lamp raft design for purse seine fishery: application in a large Mediterranean lake. Fisheries Research, 177: 18-23.
 • Economou Ch.N, Marinakis N, Moustaka-Gouni M, Kehayias G, Aggelis G, Vayenas D.V. Lipid production by the filamentous cyanobacterium Limnothrix growing on a synthetic wastewater in suspended and attached growth photobioreactor systems. Annals of Microbiology, 65(4): 1941-1948.