Τμήμα Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Δράσεις του Τμήματος Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Στο πλαίσιο της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πατρών», το Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας, θα υλοποιήσει: Εργαστήριο Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης “Οριζόντιες Δεξιότητες: α) Δημιουργικότητα, β) Καινοτομία, γ) Κοινωνικές και Διαπολιτισμικές δεξιότητες, δ)Ηγετικές ικανότητες, ε) Επικοινωνιακές Δεξιότητες, στ) Ευελιξία και προσαρμοστικότητα, ζ) Ενίσχυση αυτοεκτίμησης, η)  Διαχείριση στρες”, την Παρασκευή 15 …

Περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΚΥ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή της με αριθ. 136877/Ζ1/26-10-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 5021/Β/29-10-2021) και ειδικότερα του άρθρου 1 αυτής, ανακοινώνει την υλοποίηση προγράμματος με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής ομάδων φοιτητών σε διεθνείς διαγωνισμούς που διοργανώνονται στο εξωτερικό, με σκοπό την ανάδειξη της καλύτερης…

Περισσότερα
Λογότυπος my.upatras.gr

Νέα Εφαρμογή Ενημέρωσης Φοιτητών/-τριών “my.upatras.gr”

Tο Πανεπιστήμιο Πατρών προσφέρει την εφαρμογή my.upatras.gr η οποία δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του να έχουν σε ένα σημείο συγκεντρωμένες όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για την καθημερινή τους παρουσία στο Πανεπιστήμιο και την φοίτησή τους. Μπορείτε να συνδεθείτε με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό (θα σας δοθεί αμέσως μετά την εγγραφή σας στο…

Περισσότερα
Εικόνα Υποτροφίες-Κληροδοτήματα

Υποτροφίες «Ανδρέας Μεντζελόπουλος»

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί προκήρυξη των υποτροφιών  «Ανδρέας Μεντζελόπουλος»  για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Οι υποτροφίες αφορούν πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους για Master και υποψήφιους διδάκτορες. https://www.upatras.gr/foitites/prizes-scholarships/mentzelopoulos-scholarships/    

Περισσότερα
Εικόνα Υποτροφίες-Κληροδοτήματα

Προκήρυξη Υποτροφιών του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος “Ταμείων Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας”

Δείτε την επισυναπτόμενη Προκήρυξη Υποτροφιών του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος “Ταμείων Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας” για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 για νεοεισαχθέντες φοιτητές.

Περισσότερα
Εικόνα Φοιτητές

Ανάρτηση Αιτήσεων διαγραφής φοίτησης

Από 7/9/2023,  οι  φοιτητές που επιθυμούν,  αναστολή ή  διαγραφή φοίτησης,  εκτός από ότι μπορούν να υποβάλουν και στην Γραμματεία, Αίτηση_Διαγραφής,   μπορούν   να εισέρχονται και στον σύνδεσμο https://eservice.upatras.gr,   να τις υποβάλουν .  

Περισσότερα