Προκήρυξη Μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθ. 70/17.04.2024 Έκτακτη Συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με γνωστικό  αντικείμενο «Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και Τεχνολογίες της 5ης Βιομηχανικής Επανάστασης σε Επιχειρήσεις Τροφίμων».  Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση…

Περισσότερα

Προκήρυξη Μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθ. 69/12.4.2024 Έκτακτη Συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα πολυμέσων για κινητές συσκευές στον τομέα της διατροφής και των τροφίμων».  Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση…

Περισσότερα

Δεύτερη σημαντική ανακοίνωση για την Προκήρυξη θέσης ΥΔ: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Σας ενημερώνουμε ότι ο σωστός σύνδεσμος για την καταχώρηση των αιτήσεών σας  από 06/03/2024 έως 13/03/2024 είναι:  https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# Εκ της Γραμματείας

Περισσότερα

Σημαντική ανακοίνωση για την Προκήρυξη Μίας (1) θέσης υποψήφιου διδάκτορα: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Σας ενημερώνουμε ότι έχει διαπιστωθεί τεχνικό πρόβλημα στον σύνδεσμο https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zu στον οποίο καλείστε να εισέλθετε προκειμένου να κάνετε την αίτησή σας. Πιθανό να σας ζητηθεί να καταχωρήσετε κάποιο κωδικό. Σε αυτή την περίπτωση κάνετε print screen στην οθόνη σας και  αποστέλλετε στο με κοινοποίηση στο  , αναφέροντας τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Εκ της Γραμματείας

Περισσότερα

Προκήρυξη Μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθ. 67/01.3.2024 Έκτακτης Συνεδρίασής της αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς» Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά   στο Portal: «https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zu ps_pg_adm»…

Περισσότερα

Ανανέωση Εγγραφής Υποψήφιων Διδακτόρων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδ. έτους 2023-24

Σας ενημερώνουμε ότι η δικτυακή πύλη: https://progress.upatras.gr για ανανέωση εγγραφής των υποψήφιων ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ του Τμήματος για το εαρινό εξάμηνο 2023-2024 θα είναι ανοιχτή από 21-02-2024 έως και 01-04-2024. Για οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διαδικασία ανανέωσης εγγραφής σε εξάμηνο, παρακαλείστε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων & Εφαρμογών μέσω του email : Παρακαλούμε για…

Περισσότερα