Μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθ. 71/24. 04. 2024 Έκτακτη Συνεδρίασή της αποφάσισε Έγκριση της προκήρυξης μιας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα, με δυνατότητα έμμισθης απασχόλησης σε περίπτωση έγκρισης υπό κατάθεσης ερευνητικού προγράμματος, στο γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων».  Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν την…

Περισσότερα

Προκήρυξη Μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθ. 70/17.04.2024 Έκτακτη Συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με γνωστικό  αντικείμενο «Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και Τεχνολογίες της 5ης Βιομηχανικής Επανάστασης σε Επιχειρήσεις Τροφίμων».  Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση…

Περισσότερα

Προκήρυξη Μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθ. 69/12.4.2024 Έκτακτη Συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα πολυμέσων για κινητές συσκευές στον τομέα της διατροφής και των τροφίμων».  Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση…

Περισσότερα

Δεύτερη σημαντική ανακοίνωση για την Προκήρυξη θέσης ΥΔ: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Σας ενημερώνουμε ότι ο σωστός σύνδεσμος για την καταχώρηση των αιτήσεών σας  από 06/03/2024 έως 13/03/2024 είναι:  https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# Εκ της Γραμματείας

Περισσότερα

Προκήρυξη Μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθ. 67/01.3.2024 Έκτακτης Συνεδρίασής της αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς» Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά   στο Portal: «https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zu ps_pg_adm»…

Περισσότερα