Επί της λειτουργίας του Ιδρύματος κατά την περίοδο των θερινών διακοπών

Το Πρυτανικό Συμβούλιο στην υπ. αριθμ. 85/16.06.2022 Συνεδρίασή του αποφάσισε ότι οι Υπηρεσίες, Γραμματείες και οι λοιπές Υπηρεσιακές Μονάδες του Πανεπιστημίου Πατρών, δεν θα λειτουργήσουν από τη Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022 έως και την Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022. Εκ της Γραμματείας

Περισσότερα

Δημοσίευση στο ΦΕΚ του Προεδρικού Διατάγματος για τον Ακαδημαϊκό Χάρτη του Πανεπιστημίου Πατρών

Σας ενημερώνουμε ότι, με το ΑΡΘΡΟ 2 «ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ» του Π.Δ 52 – ΦΕΚ  131/7-7-2022 (επισυνάπτεται), το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, συγχωνεύεται με  το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα το Αγρίνιο, σε Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων με έδρα…

Περισσότερα
Ενημέρωση Διδακτορικές Σπουδές

Έναρξη περιόδου Ανανέωσης Εγγραφής των υποψήφιων ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ στο Εαρινό Εξάμηνο 2021-2022

Ενημερώνουμε τους Υποψήφιους  Διδάκτορες του Τμήματος  ότι ξεκινάει η περίοδος ανανέωσης εγγραφής για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022. Η ανανέωση εγγραφής πραγματοποιείται στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας https://progress.upatras.gr από 28/02/2022  έως 30/04/2022. Η ανανέωση  της εγγραφής  είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη πιστοποιητικού  από τη Γραμματεία. Για οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διαδικασία ανανέωσης εγγραφής σε εξάμηνο,…

Περισσότερα
Ενημέρωση Διδακτορικές Σπουδές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή φοιτητή στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

Προκήρυξη: Μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών Η Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών στη με αριθμό 08/24-01-2022 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο γνωστικό αντικείμενο: Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων. Καινοτόμες…

Περισσότερα

Χορήγηση υποτροφιών Ι.Κ.Υ. για την εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα

Σας ενημερώνουμε ότι θα χορηγηθούν πεντακόσιες (500) θέσεις υποτροφιών αριστείας του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών σε υποψηφίους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας, μέγιστης διάρκειας δεκαέξι (16) μηνών, προκειμένου οι υποψήφιοι να ολοκληρώσουν έγκαιρα τη διδακτορική τους διατριβή στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθούν υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι πρέπει να έχουν ξεκινήσει το διδακτορικό τους…

Περισσότερα
Ενημέρωση Διδακτορικές Σπουδές

Έναρξη περιόδου Ανανέωσης Εγγραφής των υποψήφιων ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ στο Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022

Ενημερώνουμε τους Υποψήφιους  Διδάκτορες του Τμήματος  ότι ξεκινάει η περίοδος ανανέωσης εγγραφής για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022. Η ανανέωση εγγραφής πραγματοποιείται στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας https://progress.upatras.gr από 01/09/2021 έως 31/10/2021. Η ανανέωση  της εγγραφής  είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη πιστοποιητικού  από τη Γραμματεία. Για οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διαδικασία ανανέωσης εγγραφής σε εξάμηνο, παρακαλούνται να επικοινωνούν…

Περισσότερα