Εικόνα Διδάσκοντες Σημαντική Ανακοίνωση

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ ́αριθ. 148/28.9.2023 συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα ότι τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023 και τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023 δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα, εργαστηριακές, κλινικές, φροντιστηριακές ασκήσεις και εκπαιδευτικές ασκήσεις υπαίθρου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φοιτητές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) του Ιδρύματος για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.…

Περισσότερα
Πτυχιακή Εργασία

Προτεινόμενα θέματα πτυχιακών κ. Μπεληγιάννη

1.Ανάλυση και παρουσίαση σύγχρονων στοχαστικών αλγορίθμων επίλυσης του προβλήματος school timetabling (εύρεση βέλτιστου ωρολογίου προγράμματος σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). 2. Ανάλυση και παρουσίαση σύγχρονων στοχαστικών αλγορίθμων επίλυσης του προβλήματος staff scheduling (εύρεση βέλτιστου ωρολογίου προγράμματος εργασίας σε υπηρεσίες/φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα). 3. Ανάλυση και παρουσίαση σύγχρονων στοχαστικών αλγορίθμων επίλυσης του προβλήματος urban…

Περισσότερα
Εικόνα Διδάσκοντες Σημαντική Ανακοίνωση

Ενημέρωση για έναρξη των μαθημάτων

Σας ενημερώνουμε ότι : Οι διαλέξεις  (το  θεωρητικό μέρος των μαθημάτων) θα ξεκινήσουν για τους φοιτητές όλων των ετών την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023, (για τα εργαστηριακά τμήματα θα ακολουθήσουν  ενημερώσεις σε επόμενες ανακοινώσεις ), ανεξάρτητα εάν έχει γίνει η οριστικοποίηση της εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών. Την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023, ο Πρόεδρος του Τμήματος…

Περισσότερα
Τμήμα Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Ευγενική Υπενθύμιση-Δράσεις του Τμήματος Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Στο πλαίσιο της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πατρών», το Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας, θα υλοποιήσει: Εργαστήριο Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης “Οριζόντιες Δεξιότητες: α) Δημιουργικότητα, β) Καινοτομία, γ) Κοινωνικές και Διαπολιτισμικές δεξιότητες, δ)Ηγετικές ικανότητες, ε) Επικοινωνιακές Δεξιότητες, στ) Ευελιξία και προσαρμοστικότητα, ζ) Ενίσχυση αυτοεκτίμησης, η)  Διαχείριση στρες”, την Παρασκευή 15 …

Περισσότερα
Πτυχιακή Εργασία

Προτεινόμενα Θέματα Πτυχιακών Εργασιών κα. Αθανασία Μαυρομμάτη

Χρηματοοικονομική ανάλυση βιομηχανικών κλάδων της Ελλάδος (τροφίμων, ναυτιλίας, τουρισμού, εμπορίου,  ιχθυοκαλλιεργειών κλπ.) Βιβλιογραφική ανασκόπηση μέτρησης κερδοφορία σε σημαντικούς βιομηχανικούς κλάδους διεθνώς. Βιβλιογραφική ανασκόπηση μέτρησης της αποτελεσματικότητας σε σημαντικούς βιομηχανικούς κλάδους διεθνώς. Βιβλιογραφική ανασκόπηση μέτρησης της ευημερίας σε σημαντικούς βιομηχανικούς κλάδους διεθνώς Μέτρηση αποδοτικότητας (DEA) σημαντικών βιομηχανικών κλάδων της Ελλάδας (τροφίμων, ναυτιλίας, τουρισμού, εμπορίου,  ιχθυοκαλλιεργειών κλπ.)…

Περισσότερα
Εικόνα Πρακτική Άσκηση

Εκδήλωση Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Εν όψει λήξης της Πράξης “Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023” (MIS) 5181130, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Ιδρύματος προχωρά στη διοργάνωση εκδήλωσης – στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του (παρουσίαση αποτελεσμάτων του έργου), για το έργο με τίτλο “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών 2022-2023”, η οποία θα πραγματοποιηθεί…

Περισσότερα
Πτυχιακή Εργασία

Προτεινόμενα θέματα Πτυχιακών – Εργαστήριο Φυτικής Παραγωγής κ.Πατάκας – κ. Τριανταφυλλίδης

Κλιματική αλλαγή και ανταγωνιστικότητα καλλιεργειών. Εκτίμηση περιβαλλοντικού αποτυπώματος των καλλιεργειών. Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στον πρωτογενή τομέα. Ρύπανση και διαχείριση καλλιεργούμενων εδαφών. Χρήση και επιπτώσεις των αγροχημικών στο αγροοικοσύστημα. Επιπτώσεις της χρήσης των γεωργικών φαρμάκων στην ανθρώπινη υγεία. Κριτήρια επιλογής συμβατικών – βιολογικών προϊόντων του καταναλωτικού κοινού. Χρήση εναλλακτικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων με εντομοκτόνο δράση σε…

Περισσότερα