Εικόνα Ενημέρωση ΜΟΔΙΠ

Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται από τον ενδιαφερόμενο απ’ ευθείας στην ΕΘΑΑΕ ενώ, για κάθε διευκρίνηση, μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πατρών στο email: και τηλεφωνικά στα τηλ. 2610969631 και 2610997946

Γραμματεία  ΜΟΔΙΠ