Εικόνα Εκδηλώσεις Τμήματος

Οι τεταρτοετείς φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (ΕΤΤ) συμμετείχαν
σε εκπαιδευτική εκδρομή που διοργάνωσε το Τμήμα ΕΤΤ στα Ιωάννινα στις 29-30 Νοεμβρίου,
με διδάσκοντες-συνοδούς τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Ιωάννη Καραμπάγια και τον Επίκουρο
Καθηγητή κ. Νικόλαο Ανδρίτσο.