Σας ανακοινώσουμε ότι η ερευνητική υποδομή METROFOOD-RI, η οποία εισήλθε στην Πρώιμη Φάση Εφαρμογής (EPI), θα διοργανώσει μια σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων, συνολικά δεκαέξι, διάρκειας μιας ώρας το καθένα, παρέχοντας πληροφορίες για στρατηγικές, καινοτομίες και αναλυτικές τεχνικές που μεταμορφώνουν σημαντικά το τοπίο των αγροδιατροφών τα τελευταία χρόνια.

Η έναρξη των σεμιναρίων θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαΐου.

Περισσότερες πληροφορίες αλλά και το αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε εδώ

Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει, δείτε το σχετικό σύνδεσμο https://survey.metrofood.eu/index.php/256323