Εικόνα Σημαντικό Μήνυμα

Επείγουσα ανακοίνωση για τους «επί πτυχίω» φοιτητές του συγχωνευθέντος Τμήματος ΔΕΑΠΤ

Παρακαλούνται όλοι οι «επί πτυχίω» φοιτητές του συγχωνευθέντος Τμήματος ΔΕΑΠΤ οι οποίοι έχουν περάσει όλα τα απαιτούμενα μαθήματα (και απομένει μόνο η εκπόνηση της πτυχιακής τους) ή που χρωστούν μέχρι 3 μαθήματα, να επικοινωνήσουν άμεσα με τη Γραμματεία του Τμήματος στο 26410 74109. Σύμφωνα με την Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών (Β΄3899/2019) υπάρχει…

Περισσότερα

Παράταση Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Χειμερινό 2022-23

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων από τους φοιτητές παρατείνεται από την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023 έως και την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023. Δυνατότητα συμπλήρωσης των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων για τα προπτυχιακά, εργαστηριακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, έχουν οι φοιτητές που έχουν δηλώσει τα εν λόγω μαθήματα μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος του Ψηφιακού Άλματος εντός…

Περισσότερα
Ενημέρωση των φοιτητών ΔΕΑΠΤ

Ανακοίνωση για επόμενη ορκωμοσία φοιτητών ΔΕΑΠΤ

Παρακαλούμε όσοι φοιτητές/τριες προσανατολίζεστε να συμμετάσχετε στην επόμενη ορκωμοσία  να αποστείλετε στον κ. Ανδρικόπουλο σχετικό email () με αίτημα για έλεγχο της καρτέλας σας (έλεγχο περασμένων και οφειλόμενων μαθημάτων) έως και 05-02-2023. με την ένδειξη (Σας γνωρίζω ότι προσανατολίζομαι να συμμετάσχω στην επόμενη ορκωμοσία) και με την αναγραφή του Ονοματεπώνυμου, του Αριθμού Φοιτητικού Μητρώου και…

Περισσότερα

Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών (Β΄3899/2019)

Στο ΦΕΚ 7124/τ. Β΄/31.12.2022 δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 101678/29.12.2022 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα «Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών (Β΄3899/2019)». Ειδικότερα στην απόφαση περιλαμβάνονται θέματα ανώτατης διάρκειας φοίτησης, μερικής φοίτησης και διακοπής σπουδών με αναστολή φοίτησης με βάσει τα οριζόμενα στα άρθρα 76 και 454 παρ. 3 του ν. 4957/2022…

Περισσότερα