Εικόνα Προκήρυξη Θέσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών για μία (1) θέση άμισθου Υποψηφίου Διδάκτορα ακαδ. έτους 2022-2023

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών υπ’ αριθ. 28/28.11. 2022 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο γνωστικό αντικείμενο: Χημική Τεχνολογία. Εφαρμογές Νανοδομών στην Τεχνολογία Τροφίμων. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν από 5/12/2022 – 15/12/2022 (σφραγίδα ταχυδρομείου) έντυπη αίτηση στη Γραμματεία του…

Περισσότερα
Εικόνα Προκήρυξη Θέσης

Προκήρυξη: Μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών υπ’ αριθ. 27/21.11. 2022 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο γνωστικό αντικείμενο: Γεωργική παραγωγή & Περιβάλλον.Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν από 25/11/2022 – 09/12/2022 (σφραγίδα ταχυδρομείου) έντυπη αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος…

Περισσότερα

Προκήρυξη: Μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών στη με αριθμό 24/01-11-2022 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο γνωστικό αντικείμενο: Χημεία Τροφίμων. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν από 04/11/2022 – 18/11/2022 (σφραγίδα ταχυδρομείου) έντυπη αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος…

Περισσότερα

Προκήρυξη εντεταλμένου διδάσκοντα για το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων με γνωστικό αντικείμενο “Επιστήμη Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου” (ΑΔΑ: Ψ6ΥΝ469Β7Θ-3ΒΣ)

ΑΔΑ: Ψ6ΥΝ469Β7Θ-3ΒΣ Φορέας έκδοσης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 72879/30-9-2022 Θέμα: Προκήρυξη εντεταλμένου διδάσκοντα για το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων με γνωστικό αντικείμενο “Επιστήμη Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου” Είδος Πράξης: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ – ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ Για λήψη του εγγράφου…

Περισσότερα