Εικόνα Προκήρυξη Θέσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών για μία (1) θέση άμισθου Υποψηφίου Διδάκτορα ακαδ. έτους 2022-2023

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών υπ’ αριθ. 28/28.11. 2022 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο γνωστικό αντικείμενο: Χημική Τεχνολογία. Εφαρμογές Νανοδομών στην Τεχνολογία Τροφίμων. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν από 5/12/2022 – 15/12/2022 (σφραγίδα ταχυδρομείου) έντυπη αίτηση στη Γραμματεία του…

Περισσότερα
Εικόνα Προκήρυξη Θέσης

Προκήρυξη: Μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών υπ’ αριθ. 27/21.11. 2022 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο γνωστικό αντικείμενο: Γεωργική παραγωγή & Περιβάλλον.Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν από 25/11/2022 – 09/12/2022 (σφραγίδα ταχυδρομείου) έντυπη αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος…

Περισσότερα

Προκήρυξη: Μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών στη με αριθμό 24/01-11-2022 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο γνωστικό αντικείμενο: Χημεία Τροφίμων. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν από 04/11/2022 – 18/11/2022 (σφραγίδα ταχυδρομείου) έντυπη αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος…

Περισσότερα
Εικόνα Ανανέωση Εγγραφής

Aνανέωση Εγγραφής Υποψήφιων Διδακτόρων Χειμερινού Εξαμήνου Ακ. Έτους 2022-2023

Σας ενημερώνουμε ότι η ανανέωση εγγραφής των Υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος, για το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2022-2023, θα πραγματοποιηθεί στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας https://progress.upatras.gr από 01/09/2022 έως 31/10/2022.  Η ανανέωση εγγραφής είναι υποχρεωτική. Εκ της Γραμματείας

Περισσότερα

Επί της λειτουργίας του Ιδρύματος κατά την περίοδο των θερινών διακοπών

Το Πρυτανικό Συμβούλιο στην υπ. αριθμ. 85/16.06.2022 Συνεδρίασή του αποφάσισε ότι οι Υπηρεσίες, Γραμματείες και οι λοιπές Υπηρεσιακές Μονάδες του Πανεπιστημίου Πατρών, δεν θα λειτουργήσουν από τη Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022 έως και την Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022. Εκ της Γραμματείας

Περισσότερα