Πρόγραμμα Επιστημονικής Ελληνογαλλικής Συνεργασίας- HUBERT CURIEN Partenariat Hubert Curien (PHC)

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε συνεργασία με την Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων (ΥΕΕΥ) και του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας και Καινοτομίας (ΥΑΕΕ) της Γαλλίας, υλοποιούν, από κοινού, το Πρόγραμμα Συνεργασιών Hubert Curien για τη χρηματοδότηση ερευνητικών σχεδίων…

Περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής συμπλήρωσης ερωτηματολογίων

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων από τους φοιτητές παρατείνεται από την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023 έως και την Κυριακή 11 Ιουνίου 2023. Δυνατότητα συμπλήρωσης των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων για τα προπτυχιακά, εργαστηριακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, έχουν οι φοιτητές που έχουν δηλώσει τα εν λόγω μαθήματα μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος του Ψηφιακού Άλματος εντός…

Περισσότερα
Εικόνα Διδάσκοντες Σημαντική Ανακοίνωση

ΝΕΟ πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου 2023 Τμήματος ΕTΤ

Επισυνάπτεται το τελικό πρόγραμμα που προέκυψε μετά την προκήρυξη εκλογών για τις 25/6/2023. Η μόνη αλλαγή είναι η μεταφορά των μαθημάτων της Δευτέρας 26/6/2023 στην Τετάρτη 28/6/2023.

Περισσότερα
Εικόνα Διδάσκοντες Σημαντική Ανακοίνωση

ΝΕΟ πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου 2023 συγχωνευθέντος Τμήματος ΔΕΑΠΤ

Επισυνάπτεται το τελικό πρόγραμμα που προέκυψε μετά την προκήρυξη εκλογών για τις 25/6/2023. Η μόνη αλλαγή είναι η μεταφορά των μαθημάτων της Δευτέρας 26/6/2023 στην Τετάρτη 28/6/2023.

Περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ιρλανδία εστιασμένο στην Ανάπτυξη Καινοτόμων Τροφίμων

Το πανεπιστήμιο Atlantic Technological University της Ιρλανδίας, διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Master of Science (MSc) in Food & Nutritional Product Development στην πόλη του Sligo.  Υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμού μερικής παρακολούθησης από απόσταση και φυσικής συμμετοχής. https://www.itsligo.ie/courses/master-of-science-in-food-nutritional-product-development-online/ Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε και στην Λέκτορα του Atlantic Technological University της Ιρλανδίας, κ. Μαρία Δερμίκη…

Περισσότερα
Εικόνα Διδάσκοντες Σημαντική Ανακοίνωση

Ανακοίνωση για το μάθημα FST_205 “Αγγλικά για Ειδικούς Ακαδημαϊκούς Σκοπούς”

Το μάθημα των Αγγλικών που αναβλήθηκε την Παρασκευή 26/5/2023, θα γίνει η αναπλήρωση του  Πέμπτη 1/6 στις 17:00 στην αίθουσα 2. Η διδάσκουσα. Β. Αναστασοπούλου

Περισσότερα