Εικόνα Προκήρυξη Θέσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών για μία (1) θέση άμισθου Υποψηφίου Διδάκτορα ακαδ. έτους 2022-2023

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών υπ’ αριθ. 28/28.11. 2022 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο γνωστικό αντικείμενο: Χημική Τεχνολογία. Εφαρμογές Νανοδομών στην Τεχνολογία Τροφίμων. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν από 5/12/2022 – 15/12/2022 (σφραγίδα ταχυδρομείου) έντυπη αίτηση στη Γραμματεία του…

Περισσότερα