Η φοιτήτρια του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων κυρία Γλυκερία Αγγελάκη (Α.Μ.: 1076479) θα παρουσιάσει την πτυχιακή της εργασία με τίτλο «Φυσικοχημικός και μικροβιολογικός χαρακτηρισμός γάλακτος όνου διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών της Ελλάδας και μελέτη κατανάλωσής του», την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024 και ώρα 11:00 στην Αίθουσα 1.
Η τριμελής εξεταστική επιτροπή:
1. Ιωάννης Καραμπάγιας, Επίκουρος Καθηγητής (επιβλέπων)
2. Νικόλαος Ανδρίτσος, Επίκουρος Καθηγητής (επιβλέπων)
3. Όλγα Μαλισόβα, Επίκουρη Καθηγήτρια (μέλος)