Η φοιτήτρια του 1ου έτους Αγγελάρη Ταρσηζία συμμετείχε στον Διαγωνισμό 3D εκτύπωσης πρωτότυπου σχεδιασμού που πραγματοποίησε η Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών και συγκεκριμένα η Μονάδα Ψηφιακής Προσβασιμότητας, με την αρωγή της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒκΠ).
Κεντρικό θέμα του διαγωνισμού ήταν η τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D printing) και πως η χρήση της μπορεί να βοηθήσει Άτομα και κυρίως Φοιτητές με Αναπηρία στην καθημερινότητά τους, αλλά και στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το Τμήμα της εύχεται καλή επιτυχία.