Πρόσκληση συμμετοχής στο θεματικό εργαστήριο με τίτλο “Πρόβλεψη δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας στον τομέα της Αγροδιατροφής και Βιομηχανίας Τροφίμων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας” που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου “Παροχή εξειδικευμένων Υπηρεσιών για την Ανάπτυξη και Λειτουργία Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην ΠΔΕ”. 
Το θεματικό εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί τη Παρασκευή 9/12 και ώρα 12:00 στην Αίθουσα της Αιτωλικής Αναπτυξιακής (ΕΟ Αντιρρίου – Ιτέας,Πλατανίτης).
Στο παρακάτω link μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τον εν λόγω Περιφερειακό Μηχανισμό Διάγνωσης https://www.pde-mae.gr/.
Επισυνάπτεται και ο σύνδεσμος του ερωτηματολογίου https://forms.gle/NqSM6tgNE4EkkaDMA. Για τη συμπλήρωσή του, απαιτούνται μόνο λίγα λεπτά.
Η συμμετοχή σας στο θεματικό εργαστήριο και στην έρευνα κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική καθώς θα συμβάλλει καθοριστικά στη συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών ως προς τις θέσεις εργασίας που πρόκειται να δημιουργηθούν το επόμενο διάστημα στον εν λόγω τομέα και των συνδεόμενων με αυτές δεξιοτήτων που πρέπει να κατέχει ή/και να καλλιεργήσει το ανθρώπινο δυναμικό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.