Πτυχιακή Εργασία

1. Η συμβολή του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων στην πράσινη επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη.
2. Εφαρμογές δικτυωτής ανάλυσης σε προβλήματα της διοικητικής επιστήμης.
3. Ανάλυση και παρουσίαση των βασικών τεχνικών εξόρυξης πληροφορίας από επιχειρησιακές βάσεις δεδομένων.
4. Συγκριτική αξιολόγηση χρησιμοποιούμενου λογισμικού σε λογιστικά γραφεία του Νομού …..
5. Συγκριτική αξιολόγηση συστημάτων διαχείρισης πελατειακών σχέσεων
6. Διερεύνηση των προτιμήσεων του τουριστικού κοινού της Περιφέρειας …………..
7. Προγράμματα ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού στην …… Υφιστάμενο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης και εκτίμηση της προοπτικής ανάπτυξης των σχετικών προγραμμάτων
8. Η οικονομική κρίση και η επιχειρηματικότητα στην …… Στατιστική έρευνα
9. Οι εμπειρίες των Φοιτητών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων από την Πρακτική τους Άσκηση. Στατιστική Μελέτη.
10. Οργάνωση και Διοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου ….
11. Προοπτικές ανάπτυξης του αγροτουρισμού στην περιφέρεια ….
12. Η οργάνωση εναλλακτικών μορφών τουρισμών και οι επιπτώσεις τους στις τοπικές οικονομίες. Η περίπτωση του … Τουρισμού
13. Η Τεχνολογία στη Διοίκηση της Εφοδιαστικής – Εφαρμογή σε συστήματα ERP
14. Σύγχρονα λογισμικά Υποστήριξης Αποφάσεων στη Διοίκηση και Διαχείριση έργων: Έρευνα και συγκριτική παρουσίαση
15. Περιγραφή του εργαλείου, ανάλυσης και συγκέντρωσης στατιστικών δεδομένων των ιστοσελίδων και των χρηστών του διαδικτύου, Google Analytics