Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας

Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας του φοιτητή Καρασίμου Ιωάννη (1076557)

Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας του φοιτητή Καρασίμου Ιωάννη (1076557) Τίτλος: Ανάπτυξη νανογαλακτωμάτων από πολυσαγχαρίτες, ευγενόλη, ή και κιτράλη προσδιορισμός της αντιοξειδωτικής τους ικανότητας και εφαρμογή τους ως ενεργές επικαλύψεις σε μήλα. Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024, 10:00 π.μ. Αίθουσα 1 Η τριμελής επιτροπή 1. Άρης Επ. Γιαννακάς (Επίκουρος) 2. Αρετή Λεοντίου (ΕΔΙΠ Α΄) 3. Νικόλαος Ανδρίτσος (Επίκουρος)…

Περισσότερα
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας

Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας της φοιτήτριας Τσότρα Βασιλικής (1076535)

Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας της φοιτήτριας Τσότρα Βασιλικής (1076535) Τίτλος: Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός ενεργών υμενίων συσκευασίας από πολυγαλακτικό οξύ, τριαιθυλ-ακετυλ-εστέρα και υβριδική νανοδομή καρβακρόλης/ενεργού άνθρακα ή ZnO/καρβακρόλης/ενεργού άνθρακα ως καινοτόμου πράσινου μελανιού για δημιουργία ενεργής επιφανειακής νανοεπικάλυψης με την τεχνολογία κορόνα. Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024, 11:00 π.μ. Αίθουσα 1 Η τριμελής επιτροπή 1. Άρης Επ. Γιαννακάς…

Περισσότερα
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας

Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας της φοιτήτριας Δάμε Χριστίνας (1076452)

Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας της φοιτήτριας Δάμε Χριστίνας (1076452) Τίτλος: Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός ενεργών υμενίων συσκευασίας από πολυγαλακτικό οξύ, τριαιθυλ-ακετυλ-εστέρα και υβριδική νανοδομή καρβακρόλης/ενεργού άνθρακα. Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024, 10:30 π.μ. Αίθουσα 1 Η τριμελής επιτροπή 1. Άρης Επ. Γιαννακάς (Επίκουρος) 2. Κατερίνα Κατερινοπούλου (ΕΔΙΠ Γ΄) 3. Νικόλαος Ανδρίτσος (Επίκουρος)

Περισσότερα
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας

Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας της φοιτήτριας Λαράκου Αθανασίας (1076513)

Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας της φοιτήτριας Λαράκου Αθανασίας (1076513) Τίτλος: Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός ενεργών υμενίων συσκευασίας από πολυγαλακτικό οξύ, τριαιθυλ-ακετυλ-εστέρα και υβριδική νανοδομή καρβακρόλης/φυσικού ζεόλιθου ή ZnO/Καρβακρόλης/φυσικού ζεόλιθου ως καινοτόμου πράσινου μελανιού για δημιουργία ενεργής επιφανειακής νανοεπικάλυψης με την τεχνολογία κορόνα. Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024, 10:00 π.μ. Αίθουσα 1 Η τριμελής επιτροπή 1. Άρης Επ. Γιαννακάς…

Περισσότερα
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας

Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας της φοιτήτριας Πελιβανίδου Κατερίνας (1076502)

Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας της φοιτήτριας Πελιβανίδου Κατερίνας (1076502) Τίτλος: Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός ενεργών υμενίων συσκευασίας από πολυγαλακτικό οξύ, τριαιθυλ-ακετυλ-εστέρα και υβριδική νανοδομή καρβακρόλης/φυσικού ζεόλιθου. Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024, 09:30 π.μ. Αίθουσα 1 Η τριμελής επιτροπή 1. Άρης Επ. Γιαννακάς (Επίκουρος) 2. Αρετή Λεοντίου (ΕΔΙΠ Α΄) 3. Νικόλαος Ανδρίτσος (Επίκουρος)  

Περισσότερα
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας

Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας του φοιτητή Ντρέκα Αμαρίλντο

Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας του φοιτητή Ντρέκα Αμαρίλντο (1076593) Τίτλος: Ανάπτυξη νανοεπικάλυψης καρβακρόλης σε ενεργές μεμβράνες συσκευασίας από πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας ή/και νανοσωλήνες καρβακρόλη/αλλοϋισίτη. Επίδραση της επιφανειακής επεξεργασίας κορώνα. Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024, 12:00 π.μ. Αίθουσα 1 Η τριμελής επιτροπή 1. Άρης Επ. Γιαννακάς (Επίκουρος) 2. Νικόλαος Ανδρίτσος (Επίκουρος) 3. Αρετή Λεοντίου (ΕΔΙΠ Α΄)

Περισσότερα
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας

Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας του φοιτητή Ιορδανίδη Γεωργίου

Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας του φοιτητή Ιορδανίδη Γεωργίου Τίτλος: Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός ενεργών υμενίων συσκευασίας από χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο και υβριδική νανοδομή θυμαρέλαιου/SBA-15 και εφαρμογή τους στη συντήρηση φρέσκου χοιρινού κιμά. Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024, 10:00 π.μ. Αίθουσα 1 Η τριμελής επιτροπή 1. Άρης Επ. Γιαννακάς (Επίκουρος) 2. Νικόλαος Ανδρίτσος (Επίκουρος) 3. Αρετή Λεοντίου (ΕΔΙΠ Α΄)…

Περισσότερα