Εικόνα Διδάσκοντες Σημαντική Ανακοίνωση

Η εξέταση στο μάθημα FST-601: Τεχνολογία και ποιοτικός έλεγχος τροφίμων φυτικής προέλευσης ΙΙ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29/05/2024 στην αίθουσα 7 και ώρα 16:00-18:00.

Ο διδάσκων

Πάνου Α.