Εικόνα Διδάσκοντες Σημαντική Ανακοίνωση
Το επαναληπτικό μάθημα στο μάθημα <<Μετασυλλεκτική μεταχείριση φρούτων και λαχανικών>> θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη (30/05/2024) και ώρα: 18:00-20:00 στην αίθουσα 8.
Ο διδάσκων
Α. Πάνου