Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας

Ανακοινώνεται στους φοιτητές που βρίσκονται σε διαδικασία επιλογής Πτυχιακής Εργασίας ότι υπάρχουν διαθέσιμα θέματα που σχετίζονται με τη διερεύνηση των μικροπλαστικών σε υδάτινα οικοσυστήματα της περιοχής της
Δυτικής Ελλάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Γ. Κεχαγιά.