Εικόνα Προκήρυξη Θέσης

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων με  έμφαση στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2044/24-8-2022 τ. Γ ́ (ημερομηνία κυκλοφορίας 24-8-2022) ΑΔΑ: 663Ο469Β7Θ-Ο1Τ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 29334

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανωτέρω θέση είναι στις 7 / 11 / 2022
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:
Δ.Ε.Α.Π.&ΤΡ.: e-mail:
Ιστότοπος: www.deapt.upatras.gr & www.foodscitech.upatras.gr
τηλ.: 26410- 74121, 74108-9

Επισυναπτόμενα:

Αρχείο Περιγραφή
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_Σεπτέμβριος_6_9_2022