Σας ενημερώνουμε ότι η δικτυακή πύλη: https://progress.upatras.gr για ανανέωση εγγραφής των υποψήφιων ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ του Τμήματος για το εαρινό εξάμηνο 2023-2024 θα είναι ανοιχτή από 21-02-2024 έως και 01-04-2024.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διαδικασία ανανέωσης εγγραφής σε εξάμηνο, παρακαλείστε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων & Εφαρμογών μέσω του email :

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Εκ της Γραμματείας