Ενημέρωση των φοιτητών ΔΕΑΠΤ

Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος ΔΕΑΠΤ ότι η Συνέλευση του Τμήματος στη Συνεδρία της 66/21.02.2024 αποφάσισε ομόφωνα ότι οι προϋποθέσεις για τη δήλωση Θέματος Πτυχιακής Εργασίας είναι οι εξής:

  1. Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια να φοιτά στο 10ο εξάμηνο σπουδών ή να είναι «επί πτυχίω».
  2. Να χρωστά το πολύ μέχρι οκτώ (8) μαθήματα για τη λήψη του πτυχίου του/της.